Psihijatrija
Usluga

Psihijatrija

Svi koji imaju potrebu da pristupe pregledu kod specijaliste psihijatrije to mogu da učine u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademija Oxford u Jagodini.

Pomenuta zdravstvena institucija je ispunila sve zahteve koje propisuju zakoni, vezano kako za opremu i kadar, tako i za lekove i prostorije, a što je potvrđeno i relevantnim rešenjem. Na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 25 / 19, kao i na osnovu člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je dana 09. decembra 2021. godine rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09.

Psihijatrija je jedna od disciplina medicine, koje se bavi proučavanjem psihičkih oboljenja, odnosno poremećaja ponašanja ličnosti, tako da specijalista psihijatrije nakon dijagnostikovanja konkretnog psihičkog oboljenja ili poremećaja ponašanja ličnosti propisuje pacijentu i terapiju koju smatra adekvatnom.

Pregled kod specijaliste psihijatrije podrazumeva razgovor između lekara i pacijenta, kojom prilikom će se ovaj stručnjak potruditi da na što bolji način utvrdi, odnosno dijagnostikuje stanje mentalnog, to jest psihičkog zdravlja pacijenta, kako bi mu propisao adekvatnu terapiju.