Endokrinologija
Usluga

Endokrinologija

Dr Marija Lazić

Dr Marija Lazić

Endokrinolog
Dr Marija Ristić

Dr Marija Ristić

Endokrinolog

Jedna od grana medicine, koja je u osnovi usmerena na bavljenje svim onim poremećajima koji se tiču funkcionisanja endokrinog sistema, odnosno sistema žlezda, ali i hormonima kao specifičnim izlučevinama endokrinog sistema, naziva se endokrinologija.

U osnovi se donekle može razvrstati na neuroendokrinologiju, koja se smatra prilično novom naukom, uzevši u obzir da je kao jedna od grana endokrinologije praktično nastala polovinom prošlog veka. Takođe, postoji i reproduktivna endokrinologija i dečija endokrinologija.

S obzirom na to da u "Sanitas klinik" u Jagodini funkcioniše i ordinacija u kojoj je zaposlen specijalista endokrinologije, to svi koji imaju potrebu za specijalističkim pregledima u toj oblasti, mogu i da ih zakažu kako na brojeve telefona 035 82 000 18 i 060 035 00 86, odnosno na mail adresu info@sanitasklinik.com, tako isto i direktno na adresi u ulici Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu u Jagodini. Treba napomenuti i to da je radno vreme ove medicinske ustanove u periodu od ponedeljka do petka između 08 do 20 časova, kao i subotom između 0 8 i 15 časova.

Tokom tog pregleda će se specijalista endokrinologije najpre upoznati sa problemom sa kojim se pacijent suočava, nakon koga će nastojati da uspostavi dijagnozu i omogući mu adekvatno lečenje. Podrazumeva se da lekar tom prilikom uzima anamnezu, odnosno da ga tokom prvog pregleda pacijent mora upoznati sa eventualnom istorijom konkretnog oboljenja, te ga uputiti u to da li eventualno istog oboljenja ima u porodici ili kod nekoga od bližih članova familije. Posle toga će lekar specijalista endokrinologije da izvrši dijagnostiku, te da propiše pacijentu terapiju, odnosno da ga uputi u dalji tok lečenja.

Ukoliko to bude smatrao neophodnim za dalji tok lečenja, lekar specijalista endokrinologije može eventualno da uputi pacijenta na dodatne preglede kod lekara specijaliste za neku drugu oblast ili na određene analize.

Budući da je jedno od najčešće pominjanih endokrinoloških oboljenja dijabetes, te da je u pitanju stanje koje nastaje kao jedna od posledica aktuelnog, krajnje modernog načina života, to je vrlo važno reagovati na vreme i kontaktirati specijalistu endokrinologije, ukoliko postoji i najmanja sumnja ne samo na ovo, nego i na mnoga druga oboljenja koja su vezana za nepravilno funkcionisanje endokrinog sistema.

Ukoliko žlezde sa unutrašnjim lučenjem počnu iz nekog razloga da rade nepravilno, odnosno ako njihova funkcija bude poremećena, nastaju oboljenja koja se mogu, u principu uz primenu odgovarajuće terapije ili držati pod kontrolom ili ih može izlečiti specijalista endokrinologije uz odgovarajuća sredstva i terapije.

U tom smislu je "Sanitas Klinik" na raspolaganju svima koji se susretnu sa ovom neprijatnošću, a osim specijaliste endokrinologije, u ovoj medicinskoj ustanovi u Jagodini su dostupni i specijalistički pregledi kod nefrologa, pulmologa i gastroenterologa, potom kod urologa i pedijatra, kao i kod neuropsihijatra, zatim kardiologa, otorinolaringologa ili oftalmologa, te kod mnogih drugih stručnjaka.