U želji da svima koji imaju potrebu za bilo kakvim pregledom kod lekara specijaliste maksimalno olakša celokupan proces, možemo ponuditi i uslugu laboratorijske dijagnostike.

S obzirom na to da privatna laboratorija Jagodina u ponudi ima izuzetno veliki broj analiza, čak i ukoliko "Sanitas klinik" analizu koja vam je potrebna nema u tom momentu u ponudi, biće nam zadovoljstvo da vam ponudimo uslužno da izvršite analizu u jednoj od brojnih specijalističkih laboratorija sa kojima imamo neposrednu saradnju.

Biohemijska laboratorija, odnosno biohemijske analize imaju za cilj da uz pomoć pouzdanih metoda analize krvi utvrde ne samo opšte stanje zdravlja pacijenta, već i da utvrde da li postoji određeno stanje ili oboljenje u njegovom organizmu.

Laboratorija krvi i laboratorija urina su najčešće analize, koje su pacijentima neophodne, a sa ciljem redovne provere zdravstvenog stanja, te utvrđivanja postojanja eventualnih oboljenja ili drugih promena u organizmu.

Privatna laboratorija Jagodina

U okviru ove vodeće medicinske ustanove, postoji i privatna laboratorija Jagodina, koja se nalazi na adresi Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu. Ne samo da "Sanitas klinik" klijentima nudi mogućnost da izvrše pregled kod specijaliste ginekologije ili kardiologije, te kod specijaliste endokrinologije, otorinolaringologije ili kod bilo kog drugog specijaliste, koji je zaposlen u ovoj zdravstvenoj ustanovi, već je u ponudi i biohemijska laboratorija, kao i sve vrste briseva, analiza i testova.

Sve vrste analiza mogu biti izvršene u toj ustanovi, koja je poznata po tome što koristi vrhunsku laboratorijsku opremu i zapošljava iskusne profesionalce.

Podrazumeva se da pacijenti mogu izvršiti apsolutno bilo koju analizu, među kojima su osnovne analize krvi i urina. Takođe, privatna laboratorija Jagodina nudi i namenske analize sa ciljem utvrđivanja polno prenosivih bolesti ili postojanja HIV virusa, zatim virusnog hepatitisa ili šećerne bolesti.

Ponudom su obuhvaćeni i prenatalni testovi, zatim različite vrste alergijskih testova, kao i briseva jezika, nosa, perianalne regije, oka i drugih delova tela po potrebi.

Takođe, u skladu sa zahtevima pacijenata privatna laboratorija Jagodina može da obezbedi i DNK analizu, ali i tumor markere, različite tipove analiza stolice i mnoge druge analize.

Podrazumeva se da privatna laboratorija Jagodina pri "Sanitas klinik" u najkraćem mogućem roku vrši apsolutno sve vrste citoloških i patohistoloških analiza, kao i analize polnih hormona, ali i različite tipove mikrobioloških i imunohemijskih analiza.

Svakako treba napomenuti i to da u skladu sa preporukom nadležnog lekara specijaliste, koji izvrši pregled, odnosno sa potrebama samog pacijenta može biti izvršen i test ukupnog kapaciteta vezivanja gvožđa, te namenske analize sa ciljem utvrđivanja nivoa uree, holesterola ili kreatinina, ali i triglicerida. U zavisnosti od toga sa čime se pacijent susreće i zbog čega mu je potrebna analiza, zavisiće i koji tip analize je preporučen, ali je najbitnije napomenuti da privatna laboratorija Jagodina, koja funkcioniše u okviru "Sanitas klinik" može da ponudi i bilo koji tip analiza. Čak i ako tu analizu nema u ponudi, ova poznata medicinska ustanova nastoji da maksimalno olakša pacijentima celokupan proces, pa u tom smislu nudi uslužno vršenje analiza u okviru laboratorija, sa kojima ima saradnju.

Ne treba zaboraviti ni to da se u ponudi ove zdravstvene institucije nalaze i sve vrste mikrobioloških analiza, poput spermokulture, urinokulture i analize stolice, te sve vrste briseva, ali i sve vrste analiza koje spadaju u domen mikrobiologije, odnosno imunologije, bakteriologije, parazitologije, virusologije, hematologije, mikologije, te protozoologije.

Naravno da je zastupljena i laboratorija krvi, tako da pored ostalog pacijenti mogu dobiti proveru kompletne krvne slike, te utvrđivanje vremena vremena krvarenja i vremena koagulacije, kao i utvrđivanje sedimentacije eritrocita. Takođe je u ponudi i lupus antikoagulans test, koji se u osnovi radi kako bi bilo utvrđeno da li postoje antitela, koja mogu uticati na povećani rizik od pojave tromba.

Privatna laboratorija Jagodina nudi i sve vrste analiza u okviru oblasti parazitologije, kao i u oblasti serologije.

Laboratorija krvi

Nema nikakve sumnje da je izuzetno važno sa vremena na vreme proveravati stanje zdravlja, a što uključuje svakako i proveru krvne slike. U laboratoriji "Sanitas klinik" u Jagodini se svim pacijentima nudi ne samo osnovna usluga, nego i dodatne analize koje uključuje laboratorija krvi.

Najbitnije je imati na umu da bi na svakih godinu dana ili češće, a ako tako preporuči nadležni lekar, svi trebalo da rade osnovnu analizu krvi, kako bi proverili stanje svog zdravlja i mogli da budu upoznati sa time da li postoje određeni problemi u njihovom organizmu, koje treba sanirati. Upravo zahvaljujući rezultatima biohemijskih analiza krvi će lekar specijalista imati mnogo jasniji uvid u zdravstveno stanje samog pacijenta, pa će u tom smislu i moći da mu preporuči terapiju, ako je potrebna.

U suštini, laboratorija krvi uključuje biohemijske i hematološke analize krvi, a vrlo je važno da se pacijenti prethodno upoznaju sa time da li je eventualno potrebna neka vrsta pripreme za konkretnu analizu. Sve informacije mogu dobiti ili direktno u "Sanitas klinik", u ulici Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu u Jagodini ili na brojeve telefona 060 035 00 86 i 035 82 000 18, kao i na mejl adresu info@sanitasklinik.rs.

U okviru biohemijskih analiza, koje uključuje laboratorija krvi, izuzev osnovne analize sa ciljem provere krvne slike, može biti utvrđen i nivo gvožđa, zatim bilirubina i glukoze, te glicerida, ureee i kreatinina u krvi, ali i enzima.

A rezultati takvih analiza krvi će u velikoj meri pomoći lekaru specijalisti da bude mnogo bolje upoznat sa stanjem zdravlja samog pacijenta, odnosno sa eventualnim problemima koji u njegovom organizmu postoje, pa će shodno tome i preporučiti dalji tok lečenja i eventualnu terapiju.

Kada su u pitanju hematološke analize, laboratorija krvi na prvom mestu podrazumeva izradu kompletne krvne slike, što je u suštini grupa testova, koji se vrše sa ciljem utvrđivanja broja eritrocita, trombocita i leukocita, a uključuje i koncentraciju hemoglobina, leukocitarnu formula, zatim eritrocitni indeks i hematokrit.

Naravno da laboratorija, koja se nalazi u okviru "Sanitas klinik" u Jagodini nudi sve vrste analiza pacijentima različitog uzrasta, tako da je u ponudi i kompletna krvna slika za decu.

Laboratorija urina

Drugi značajan podatak koji bi trebalo da ima lekar specijalista prilikom pregleda, izuzev krvne slike jeste i analiza urina. Baš zato i napominjemo da laboratorija urina pri "Sanitas klinik" u Jagodini nudi kako osnovne analize, tako i specijalističke.

U suštini, laboratorija urina uključuje fizički i hemijski pregled urina, što je zapravo test koji ima za cilj da utvrdi hemijske aspekte konkretnog uzorka urina pacijenta, ali isto tako i mikroskopske i hemijske aspekte.

Dakle, laboratorija urina će na prvom mestu uključiti fizički pregled uzorka, zatim uz korišćenje traka za testiranje urina i hemijski pregled, a onda i sediment, što je zapravo pregled uzorka urina uz pomoć mikroskopa. Na taj način će pacijentu biti izvršeno kompletno testiranje urina, pa će shodno tome i njegov nadležni lekar imati kompletan uvid u zdravstveno stanje, na osnovu čega će moći i da prepiše odgovarajuću terapiju.

Vrlo je važno napomenuti da fizičko - hemijski pregled koji nudi laboratorija urina ima nekoliko parametara. Na prvom mestu su to boja i izgled urina, a potom se tokom pregleda utvrđuje i pH vrednost urina, odnosno relativna težina na osnovu uzorka, to jest gustina urina. Isto tako će laboratorija urina utvrditi i da li u uzorku postoji glukoza, odnosno proteini i ketoni, te krv, to jest hemoglobin, kao i nitriti, ali i drugi elementi, koji eventualno mogu ukazivati na neko oboljenje.

Pregled uzorka urina uz pomoć mikroskopa poznat je kao sediment urina i odnosi se na utvrđivanje broja leukocita i eritrocita u konkretnom uzorku, kao i na eventualno utvrđivanje gljivica, bakterija ili parazita, te sluzi, soli, kristala i drugih elemenata, koji takođe mogu utvrditi postojanje nekog oboljenja.

Baš zato što laboratorija urina nudi kompletne analize, neophodno je sa vremena na vreme izvršiti kontrolu urina, a najbolje na preporuku nadležnog stručnjaka.

Biohemijska laboratorija

U suštini veliki broj različitih analiza krvi, čiji rezultati i te kako mogu da pokažu u kakvom stanju se nalazi organizam konkretnog pacijenta su zapravo biohemijska laboratorija, odnosno biohemijske analize. Treba imati na umu i to da čak i ako vrednosti nisu u granicama normale, to ne mora svakako odmah značiti da postoji neko oboljenje u organizmu, pa je zato vrlo važno zatražiti savet i pomoć stručnjaka, tako da bi biohemijske analize trebalo vršiti u skladu sa njegovom preporukom.

Kada su u pitanju referentne vrednosti, mora se imati u vidu i to da na njih utiču brojni parametri, kako uzrast pacijenta i njegov pol, tako isto i drugi faktori, a svakako se ne preporučuje samostalno tumačenje rezultata analiza, koje izvrši biohemijska laboratorija.

U suštini, koju god biohemijsku analizu pacijent da treba da izvrši, on to može učiniti u okviru laboratorije koja funkcioniše pri "Sanitas klinik" Jagodini. Bude li se dogodilo da mu je neophodna neka biohemijska laboratorija, odnosno analiza, koju ova medicinska ustanova nema u ponudi, u najkraćem mogućem roku će tom pacijentu biti ponuđeno da uslužno konkretnu analizu izvrši kod jednog od brojnih partnera ove medicinske ustanove.

Vrlo je važno da svaki pacijent bude upućen i u to da pojedine biohemijske analize jednostavno ne mogu biti izvršene bez odgovarajuće pripreme. Zato se i preporučuje da kontaktira najpre "Sanitas klinik", kako bi dobio sve potrebne informacije o tome na koji način je neophodno da se pripremi za konkretnu analizu.

Pored ostalih, biohemijska laboratorija uključuje i laboratorijske analize krvi, kao i C – reaktivnog proteina, odnosno biohemijske analize CRP - a, kako bi eventualno bilo utvrđeno da li u organizmu postoji neka akutna upala ili organska bolest, te neko hronično oboljenje. Treba imati na umu i to da je ova biohemijska analiza izuzetno značajna, prosto zato što utvrđivanje nivoa tog proteina ukazuje na postojanje virusnih ili bakterijskih infekcija u organizmu, a što će sigurno biti od velike koristi nadležnom stručnjaku kada bude tumačio analize i nakon toga prepisivao određenu terapiju.

Isto tako biohemijska laboratorija uključuje i proveru nivoa bilirubina, potom kreatinina i uree, kao i proveru nivoa mokraćne kiseline. U okviru biohemijskih analiza se, između ostalih nalaze i analize nivoa holesterola, zatim lipida i triglicerida, kao i ukupnih proteina.

Takođe, biohemijska laboratorija može po potrebi izvršiti i glukoza tolerans test, ali i uz pomoć namenskih analiza proveriti nivo gvožđa u organizmu, te mnogih drugih elemenata koji su značajni za optimalno funkcionisanje organizma, a čiji manjak ili višak mogu ukazivati na potencijalne probleme.

Svakako je važno napomenuti i to da biohemijska laboratorija u ponudi ima najrazličitije vrste analiza, koje pacijenti vrše kako sa ciljem provere zdravstvenog stanja i redovne kontrole, tako isto i sa ciljem utvrđivanja eventualnih problema, a kako bi nadležni lekar bio bolje upoznat sa njihovim zdravstvenim stanjem, te da bi mogao da im prepiše odgovarajuću terapiju.

Laboratorija
Naziv Grupa Cena (RSD)
Kompletna krvna slika 3 part diff Biohemija 250
Kompletna krvna slika 5 part diff Biohemija 300
Leukocitarna formula Biohemija 200
Leukocitarna formula ***** Biohemija 1
Periferni razmaz krvi Biohemija 200
Leukociti (WBC) Biohemija 200
Eritrociti (RBC) Biohemija 200
Trombociti (PLT) Biohemija 150
Retikulociti Biohemija 200
Eozinofili u komori Biohemija 1500
Methemoglobin (Met-Hb) Biohemija 2100
Karboksihemoglobin Biohemija 6600
Sedimentacija eritrocita Biohemija 150
C-reaktivni protein (CRP) Biohemija 550
C-reaktivni protein (CRP)-POCT metodom Biohemija 650
C-reaktivni protein, visoko osetljivi (hsCRP) Biohemija 550
Prokalcitonin Biohemija 2500
Vreme krvarenja Biohemija 140
Vreme koagulacije Biohemija 140
Fibrinogen Biohemija 200
Protrombinsko vreme Biohemija 300
Protrombinsko vreme-POCT metodom Biohemija 500
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) Biohemija 300
Trombinsko vreme (TT) Biohemija 300
D-dimer Biohemija 1800
Lupus antikoagulans (LA) Biohemija 1300
Lupus celije Biohemija 1000
Lupusna antitela Biohemija 1700
Anti faktor Xa aktivnost (anti-Xa) Biohemija 2400
Anti faktor Xa APIXABAN (Eliquis) Biohemija 4500
Euglobinska fibrinoliza Biohemija 1100
Faktor II Biohemija 4500
Faktor V Biohemija 4000
Faktor VII (prokonvertin) Biohemija 3000
Faktor VIII (antihemofilni globulin A, AHG-A) Biohemija 3900
Faktor IX Biohemija 4500
Faktor X Biohemija 4500
Faktor XI Biohemija 4800
Faktor XII (Hageman) Biohemija 4000
Faktor XIII (fibrin stabilizirajuci faktor) Biohemija 5000
Von-Willebrand Faktor, antigen Biohemija 3700
Von-Willebrand Faktor, aktivnost Biohemija 3700
Antitrombin III (AT-III) Biohemija 2000
Protein C, aktivnost Biohemija 3000
Protein S, antigen, slobodni Biohemija 3200
Rezistencija na aktivirani protein C (APCR) Biohemija 2500
Fibronektin Biohemija 4000
Glukoza Biohemija 100
Glukoza (kapilarno)-POCT metodom Biohemija 125
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g Biohemija 900
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75gr (0, 60, 120) Biohemija 650
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75gr (0, 30, 60) Biohemija 650
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g (0, 120 min.) Biohemija 600
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 50g Biohemija 600
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 100g Biohemija 850
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 100g (0, 60, 90, 120, 180) Biohemija 900
OGTT sa insulinemijom (0,120) Biohemija 2000
OGTT sa insulinemijom (0,30,60,120 ) Biohemija 4000
OGTT sa insulinemijom (0,60,120 ) Biohemija 3000
OGTT sa insulinemijom (0,60,120,180) Biohemija 4000
OGTT sa insulinemijom (0,30,60,90,120) Biohemija 5000
OGTT sa insulinemijom (0,60,90,120,180) Biohemija 5000
OGTT sa insulinemijom (0,30,60,120,180) Biohemija 5000
Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) Biohemija 850
Glukoza 6-fosfat-dehidrogenaza (G6PD) Biohemija 4200
Galaktoza-1-fosfat Biohemija 4000
Galaktozo-1-PUT #Galaktozemija tip 1 Biohemija 25000
Galaktokinaza #Galaktozemija tip 2 Biohemija 25000
UDP-Galaktozo-Epimeraza #Galaktozemija tip 3 Biohemija 38000
Transketolaza u eritrocitima Biohemija 7300
Acetilholinesteraza u krvi Biohemija 4000
Piruvat Biohemija 3500
Laktat Biohemija 300
Fruktozamin Biohemija 600
C-peptid Biohemija 1000
C-peptid, urin Biohemija 1100
Insulin Biohemija 1000
Proinsulin Biohemija 2800
Adiponektin Biohemija 5500
HOMA2 index Biohemija 1
Antitela na insulin Biohemija 1500
Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline (GAD) Biohemija 2500
Antitela na insulinske receptore IgA - insulinska rezistencija Biohemija 12500
Antitela na insulinske receptore IgG - insulinska rezistencija Biohemija 12500
Antitela na insulinske receptore IgA - insulinska rezistencija(BLOT) Biohemija 2300
Antitela na insulinske receptore IgG - insulinska rezistencija(BLOT) Biohemija 2300
Antitela na tirozin fosfatazu (IA-2) Biohemija 3100
Antitela protiv pankreasnih ostrvaca (ICA) Biohemija 3100
Cink transporter 8 At Biohemija 3000
Kreatinin Biohemija 140
Urea Biohemija 140
BUN Biohemija 1
Kreatin Biohemija 4000
Bilirubin, direktan Biohemija 140
Bilirubin, ukupni Biohemija 140
Mokracna kiselina Biohemija 140
Zucne kiseline Biohemija 3800
Prealbumin Biohemija 2200
Albumin Biohemija 140
Proteini, ukupni Biohemija 140
Elektroforeza proteina Biohemija 900
Imunoelektroforeza u serumu Biohemija 4800
Vadjenje krvi Biohemija 100
Centrifugiranje uzoraka Biohemija 100
Krioglobulini Biohemija 1100
Amonijak Biohemija 2500
Holesterol Biohemija 150
Holesterol HDL Biohemija 150
Holesterol LDL Biohemija 150
Oksidovani LDL Biohemija 5000
Trigliceridi Biohemija 150
Faktor rizika (holesterol/holesterol HDL) Biohemija 1
Indeks ateroskleroze (holesterol LDL/holesterol HDL) Biohemija 1
Priprema uzoraka za PRP Biohemija 350
Homocistein Biohemija 2250
Elektroforeza lipoproteina Biohemija 5200
Uslužno vađenje krvi za Panorama test Biohemija 1000
Apolipoprotein A-I (Apo A-I) Biohemija 500
Apolipoprotein B (ApoB) Biohemija 500
Detekcija Helicobacter pylori,izdisajni test Biohemija 3200
Apolipoprotein E (ApoE) Biohemija 2200
Amiloid A Biohemija 2200
Eozinofili u brisu nosa Biohemija 450
Lipoprotein (a) (Lp (a)) Biohemija 1000
Lipoprotein X (Lp X) Biohemija 2200
Lipoprotein Profil Biohemija 15400
Aspartat aminotransferaza (AST) Biohemija 140
Kobalt Biohemija 2500
Alanin aminotransferaza (ALT) Biohemija 140
Gama-glutamiltransferaza (GGT) Biohemija 140
Alkalna fosfataza (ALP) Biohemija 140
Leucin aminopeptidaza Biohemija 3500
Alkalna fosfataza, koštana(ostaza) Biohemija 5000
AP izoenzimi Biohemija 5200
Uzimanje 4 uzorka salive Biohemija 400
Aldolaza Biohemija 5000
Kreatin kinaza (CK) Biohemija 250
Kreatin kinaza (CK) izoenzimi Biohemija 6000
Kreatin kinaza, izoenzim CK-2 (CK-MB) Biohemija 400
Laktat dehidrogenaza (LDH) Biohemija 150
Laktat dehidrogenaza (LDH) izoenzimi Biohemija 5000
Glutamat dehidrogenaza Biohemija 250
Amilaza, alfa (Alfa-amilaza) Biohemija 400
Amilaza, pankreasna (Pankreasna amilaza) Biohemija 450
Pankreasna amilaza u dnevnom urinu Biohemija 400
Amilaza, makro (Makroamilaza) Biohemija 1800
Pankreasna elastaza 1 u fecesu Biohemija 4300
Pankreasna elastaza 1 Biohemija 4300
Kisela fosfataza ukupna Biohemija 250
Kisela fosfataza prostaticna Biohemija 250
Lipaza Biohemija 450
Holinesteraza (ChE) Biohemija 500
Dibukain broj Biohemija 400
Hitotriozidaza + Heksozaminidaza Biohemija 15000
Tiopurin S-metiltransferaza (TPMT) Biohemija 4200
6-Tioguanin-Nukleotid Biohemija 4200
Glutation-S-Transferaza Biohemija 5000
Glutation peroksidaza(GSH-Px) Biohemija 4000
Arilsulfataza A Biohemija 3700
Alfa-galaktozidaza u leukocitima Biohemija 7000
Adenozin deaminaza (ADA) Biohemija 12000
Gvožđe Biohemija 200
Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC) Biohemija 200
Totalni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC) Biohemija 200
Transferin Biohemija 700
Saturacija transferina Biohemija 850
Solubilni transferinski receptori Biohemija 2500
Beta-2-transferin Biohemija 6000
Gvozdje u punktatu jetre Biohemija 2500
Haptoglobin Biohemija 800
Feritin Biohemija 1000
Vitamin B12 Biohemija 1100
Folna kiselina Biohemija 1000
Folna kiselina u eritrocitama Biohemija 1300
Metilmalonska kiselina Biohemija 12500
Metil-hipurna kiselina Biohemija 7000
Holotranskobalamin (holoTC) Biohemija 6000
Elektroforeza hemoglobina Biohemija 5200
Kreatin kinaza, izoenzim CK-1 (CK-BB) Biohemija 5200
Kreatin kinaza, izoenzim CK-3 (CK-MM) Biohemija 5200
Kreatin kinaza, izoenzim CK-2 (CK-MB) mass Biohemija 2000
Troponin T, visoko osetljivi (hsTnT) Biohemija 1200
Troponin I (TnI) Biohemija 1200
Troponin I (TnI), (Point of Care) Biohemija 1250
Troponin I, mioglobin, CK-MB(Point of Care) Biohemija 2000
Mioglobin Biohemija 1450
Mioglobin u urinu Biohemija 2600
Koenzim Q10 Biohemija 5000
Pro natriuretski peptid B tipa (pro BNP) Biohemija 3300
Kalcijum, ukupni Biohemija 140
Kalcijum u punoj krvi Biohemija 340
Kalcijum, jonizovani Biohemija 350
Kalcijum u kosi Biohemija 2400
Fosfor, neorganski Biohemija 140
Magnezijum Biohemija 140
Magnezijum u punoj krvi Biohemija 340
Kalijum Biohemija 140
Kalijum u punoj krvi Biohemija 500
Natrijum Biohemija 140
Hloridi Biohemija 140
Bikarbonati Biohemija 200
Parametri acido-baznog statusa Biohemija 3000
Beta-hidroksi buterna kiselina Biohemija 3700
Osmolalnost Biohemija 1500
Litijum Biohemija 600
Bakar (AAS) Biohemija 2500
Bakar Biohemija 600
Bakar u punktatu jetre Biohemija 2500
Ceruloplazmin Biohemija 1000
Cink (AAS) Biohemija 3000
Cink Biohemija 750
Olovo Biohemija 3300
Olovo u kosi Biohemija 2500
Kadmijum Biohemija 2400
Živa Biohemija 3000
Živa u urinu Biohemija 2000
Živa u kosi Biohemija 2400
Hrom Biohemija 3500
Selen Biohemija 3500
Jod Biohemija 12500
Jod, (24h urin) Biohemija 12500
Arsen Biohemija 3900
Arsen u urinu Biohemija 12500
Mangan Biohemija 3000
Fluor Biohemija 3500
Fluor u urinu Biohemija 3500
Silicijum Biohemija 2500
Bor Biohemija 12500
Sumpor Biohemija 12000
Sumpor, urin Biohemija 12000
Sumpor u punoj krvi Biohemija 12000
Alfa-fetoprotein (AFP) Biohemija 850
Alkalna fosfataza, placentalna (PLAP) Biohemija 5200
Karcino-embrionalni antigen (CEA) Biohemija 850
Karcinoma antigen 19-9 (CA19-9) Biohemija 1200
Karcinoma antigen 50 (CA 50) Biohemija 2700
Karcinoma antigen 242(CA 242) Biohemija 5500
Karcinoma antigen 125 (CA125) Biohemija 1200
HE4 Biohemija 2300
ROMA vrednost Biohemija 1
Tumoru pridruženi tripsin inhibitor (TATI) Biohemija 3600
Karcinoma antigen 15-3 (CA15-3) Biohemija 1250
HER-2/n protein Biohemija 6000
Prostatični specifični antigen, ukupan (PSA) Biohemija 850
Prostatični specifični antigen, slobodan (fPSA) Biohemija 1000
PSA indeks Biohemija 1
Karcinoma antigen 72-4 (CA 72-4) Biohemija 1250
Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21-1) Biohemija 1350
Neuron specifična enolaza (NSE) Biohemija 1300
EGF (Epidermalni faktor rasta) Biohemija 6000
Angiotenzin konvertujući enzim (ACE) Biohemija 1500
Cistatin C Biohemija 2300
NMP 22 Biohemija 6000
UBC Biohemija 4000
Beta-2-Mikroglobulin Biohemija 1100
Beta-2-Mikroglobulin (urin) Biohemija 1100
Beta-2-Mikroglobulin / g kreatinina Biohemija 1
Neopterin (limfom, leukemija) Biohemija 4500
Tkivni polipeptidni antigen (TPA) Biohemija 5500
Antigen karcinoma skvamoznih ćelija (SCC) Biohemija 4000
Faktor nekroze tumora, TNF-alfa Biohemija 4500
Hromogranin A (CgA) Biohemija 3000
Protein S-100 Biohemija 3000
Melanin Biohemija 8000
Melatonin Biohemija 6000
Interleukin 1-beta Biohemija 8000
Interleukin 8 Biohemija 8000
Interleukin 6 Biohemija 3000
Nagalase (alfa-N-acetilgalaktozaminidaza) Biohemija 18000
Lipid bound sijalinska kiselina (LSA) Biohemija 6000
Timidin kinaza Biohemija 5500
Trijodtironin, ukupan (T3) Biohemija 550
Reverzni T3 Biohemija 8800
Trijodtironin slobodan (fT3) Biohemija 580
Tiroksin ukupan (T4) Biohemija 550
Tiroksin slobodan (fT4) Biohemija 580
Tireostimulirajuci hormon (TSH) Biohemija 550
Tireoglobulin (TG) Biohemija 1100
Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) Biohemija 1000
Antitela na tireoglobulin (anti-TG) Biohemija 1000
Antitela na receptor TSH (anti-TSH receptor At, TRAK) Biohemija 1900
Tiroksin vezujući globulin (TBG) Biohemija 1500
Kalcitonin Biohemija 1250
Parathormon (PTH) Biohemija 1050
Vitamin D (25-OH) Biohemija 2000
Vitamin D3 (1.25-OH) Biohemija 5400
Osteokalcin Biohemija 1300
Beta-Crosslaps Biohemija 1400
Estradiol (E2) Biohemija 750
Procollagen I N-terminal propeptid Biohemija 4600
Estriol, slobodan (fE3) Biohemija 1500
Estron (E1) Biohemija 5500
Estrogen, urin Biohemija 3800
Luteinizirajući hormon (LH) Biohemija 750
Folikulo stimulirajući hormon (FSH) Biohemija 750
Progesteron Biohemija 750
17-hidroksi-progesteron (17-OHP) Biohemija 1250
17-hidroksi-pregnenolon Biohemija 3800
Pregnenolon-sulfat Biohemija 12500
17-OH kortikosteroidi Biohemija 1840
17-OH ketosteroidi Biohemija 2000
Sukcinilaceton Biohemija 12000
Hijaluronska kiselina Biohemija 3800
Prolaktin Biohemija 750
Makroprolaktin Biohemija 2000
Testosteron Biohemija 750
Testosteron, slobodan Biohemija 1200
Dihidrotestosteron (DHT) Biohemija 3800
Dehidroepiandrosteron (DHEA) Biohemija 2200
Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S) Biohemija 1000
Steroid vezujući globulin (SHBG) Biohemija 1000
Beta-horiogonadotropin, ukupan (ßhCG) Biohemija 900
Humani placentalni laktogen (HPL) Biohemija 3000
Beta-horiogonadotropin, slobodan (fßhCG) Biohemija 1200
PAPP-A Biohemija 1400
Antimilerijan hormon (AMH) Biohemija 3000
Antimilerijan hormon (AMH) * Biohemija 2000
Inhibin B Biohemija 3000
Inhibin A Biohemija 2600
Androstenedion Biohemija 1200
Double test Biohemija 2450
Triple test Biohemija 2750
Quadriple test Biohemija 5500
Obrada rezultata double testa Biohemija 500
Profil-preeklampsija Biohemija 17500
Adrenokortikotropni hormon (ACTH) Biohemija 1250
Kortizol Biohemija 950
Kortizol, saliva Biohemija 950
Dnevni profil kortizola Biohemija 3800
Free kortizol-24h urin Biohemija 2000
Antitela na p450c 21-hidroksilazu Biohemija 2300
Aldosteron Biohemija 1350
Aldosteron 18-glukuronid Biohemija 5500
Aldosteron + metaboliti, 24hurin Biohemija 5000
11-dezoksikortizol Biohemija 5300
21-dezoksikortizol Biohemija 5300
ADH (Vazopresin) Biohemija 4800
C-terminalni provazopresin, (CT proAVP), Kopeptin Biohemija 5800
Adrenalin (epinefrin) Biohemija 4000
Adrenalin (24h urin)(HPLC) Biohemija 6500
Dopamin Biohemija 4000
Dopamin (24h urin) (HPLC) Biohemija 6500
Noradrenalin Biohemija 4000
Noradrenalin (24h urin)(HPLC) Biohemija 6500
Kateholamini (epinefrin, norepinefrin i dopamin) Biohemija 6500
Kateholamini (24h urin)(HPLC) Biohemija 6500
Gama aminobuterna kiselina Biohemija 5300
Metanefrin (24h urin)(HPLC) Biohemija 6500
Metanefrin Biohemija 4500
Metanefrin, slobodan Biohemija 6500
Normetanefrin Biohemija 4500
3-Metoksitiramin Biohemija 6500
Renin Biohemija 2000
Serotonin (24h urin) (HPLC) Biohemija 5300
Serotonin Biohemija 3500
Hormon rasta (somatotropin, STH) Biohemija 1500
IgF-1 Biohemija 2900
IgFBP-3 Biohemija 2800
Oksitocin Biohemija 4500
Antitela na Eritropoetin Biohemija 6000
Eritropoetin Biohemija 3000
Gastrin Biohemija 2500
Leptin Biohemija 1500
Grelin Biohemija 3500
Vazoaktivni intestinalni peptid (VIP) Biohemija 7600
Antitela na tumor supresor protein p53 Biohemija 3800
Imunoglobulin A (IgA) Biohemija 650
Imunoglobulin A (IgA) (saliva) Biohemija 3000
Imunoglobulin A (IgA), subklase Biohemija 11200
Imunoglobulin A(IgA) (feces) Biohemija 2300
Imunoglobulin G (IgG) Biohemija 650
Imunoglobulin G (IgG), subklase Biohemija 22600
Imunoglobulin G1(IgG1) Biohemija 5800
Imunoglobulin G4 (IgG4) Biohemija 5500
Imunoglobulin G (IgG), urin Biohemija 1000
Imunoglobulin M (IgM) Biohemija 650
Laki lanci Lambda-tip Biohemija 2500
Laki lanci (kappa/lambda tip) u urinu Biohemija 6000
Laki lanci Kappa-tip Biohemija 2500
Laki lanci Kappa/Lambda indeks Biohemija 1
Imunoglobulin E (IgE) Biohemija 850
Eozinofilni katjonski protein (ECP) Biohemija 5200
Diamin oksidaza (DAO) Biohemija 6000
Histamin Biohemija 5000
Imunoglobulin D (IgD) Biohemija 2800
Alfa1 - antitripsin Biohemija 1200
Alfa1 - antitripsin (feces) Biohemija 2600
Imuni status Biohemija 20000
C1q komplement Biohemija 3800
C2 komplement Biohemija 2200
C3 komplement Biohemija 650
C3 nefritični faktor Biohemija 3800
C4 komplement Biohemija 650
CH 50 komplement Biohemija 3000
Cirkulišući imuni imunokompleksi C1q (CIC) Biohemija 1500
C1 inhibitor esteraze Biohemija 1800
CD4/CD8 odnos Biohemija 6300
C1 inhibitor esteraze aktivnost Biohemija 3300
Antitela na C1 inhibitor esteraze Biohemija 2300
Antimitohondrijalna antitela – M2 (AMA-M2) Biohemija 1500
Antimitohondrijalna antitela – M4 (AMA-M4) Biohemija 1500
Antimitohondrijalna antitela – M9 (AMA-M9) Biohemija 1500
Antimitohondrijalna antitela (AMA), skrining Biohemija 1500
Antinuklearna antitela (ANA) IgA Biohemija 2200
Antinuklearna antitela (ANA), skrining Biohemija 1500
Autoantitela na ekstraktibilne nuklearne antigene, ENA, skrining Biohemija 1500
Antinuklearna antitela (ANA) IgM Biohemija 2200
ANNA tip 1 (Hu-D-autoat) Biohemija 2200
ANNA tip 2 (Ri-At) Biohemija 2200
Panel antineuronalnih antitela Biohemija 4800
Antitela prema kontaktin-udruzenom proteinu 2(CASPR2) Biohemija 2300
Antitela na GABA B receptor Biohemija 2300
Amfifizin antitela Biohemija 2300
Kolapsin medijator protein antitela, (CRMP5 At) Biohemija 2300
CV-2 antitela Biohemija 2300
SOX1 IgG antitela Biohemija 2300
Autoantitela na mijelin osnovni protein (Citokeratin 8/18, MBP) Biohemija 2300
Ma antitela Biohemija 2300
N- metil- D- aspartat receptor IgG antitela Biohemija 2300
Ma2 antitela (Ta) Biohemija 2300
Reumatoidni faktor (RF) Biohemija 600
Antistreptolizinska reakcija (ASL) Biohemija 650
Reumatoidni faktor (RF) IgM Biohemija 1500
Reumatoidni faktor (RF) IgG Biohemija 1500
Yo at Biohemija 2300
ENA profil Biohemija 8500
Antitela na aneksin V (IgG) Biohemija 2300
Antitela na beta-2 glikoprotein I (anti-beta-2-GPI) IgA Biohemija 1500
Antitela na beta-2-glikoprotein I (anti-beta-2-GPI) IgG Biohemija 1500
Antitela na beta-2-glikoprotein I (anti-beta-2-GPI) IgM Biohemija 1500
Antifosfolipidna At IgG, skrining Biohemija 1500
Antifosfolipidna At IgM, skrining Biohemija 1500
Antitela na fosfatidilinozitol IgG Biohemija 1800
Antitela na fosfatidilinozitol IgM Biohemija 1800
Antitela na fosfatidilserin IgA Biohemija 1800
Antitela na fosfatidilserin IgG Biohemija 1800
Antitela na fosfatidilserin IgM Biohemija 1800
Antitela na fosfatidilglicerol IgG Biohemija 1800
Antitela na fosfatidilglicerol IgM Biohemija 1800
Antitela na neurofilament protein Biohemija 2300
Antitela na kardiolipin IgG Biohemija 1500
Antitela na kardiolipin IgM Biohemija 1500
Protrombinska IgG At Biohemija 2300
Protrombinska IgM At Biohemija 2300
Aktin At Biohemija 2500
Antitrombocitna At (vezana) Biohemija 5500
Antitrombocitna At (slobodna) Biohemija 20700
Antitela na jetru, skrining, IgG + IgM kombinovani test Biohemija 5200
Antitela na zucne kanale Biohemija 2500
Antitela na asialoglikoprotein receptore (AGRP) Biohemija 2500
Antitela na antigen membrane ćelija jetre (LMA) Biohemija 2500
Antitela na mikrozome jetre i bubrega (LKM1) Biohemija 1500
Antiglatkomišićna antitela (AGMA, ASMA) Biohemija 1850
Antitela na solubilni antigen jetre i pankreasa (anti-SLA/LP) Biohemija 3000
Antitela na citozol jetre (LC1) Biohemija 3000
Antisrčana antitela Biohemija 3550
Antitela na miozin Biohemija 2300
Antitela specifična za miozitis, skrining Biohemija 5000
Mi 2 At Biohemija 3000
Antitela na sarkolemu Biohemija 2300
Antitela na dvolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti-dsDNK) Biohemija 1500
Antitela na jednolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti-ssDNK) Biohemija 1600
Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen Ro/SSA Biohemija 1500
Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen La/SS-B IgG Biohemija 1500
Antitela na alfa fodrin IgA Biohemija 2300
Antitela na alfa fodrin IgG Biohemija 2300
Antitela na gangliozid (osnovni profil) Biohemija 2500
Antitela na gangliozid (prošireni profil) Biohemija 5000
Antidisijalozilna antitela IgG (GD1a) Biohemija 2300
Antidisijalozilna antitela IgG (GD1b) Biohemija 2300
Antidisijalozilna antitela IgM (GD1a) Biohemija 2300
Antidisijalozilna antitela IgM (GD1b) Biohemija 2300
Antitela na miolemu Biohemija 2500
Antitela na "Smith" (anti-Sm) antigen Biohemija 1500
Antinukleozomna antitela Biohemija 2300
Antitela na hromatin Biohemija 2500
Antitela na centromerne B antigene Biohemija 1500
Antitela na topoizomerazu I (anti-TopoI/Scl-70) Biohemija 1500
Antitela na fibrilarin U3RNP Biohemija 2500
Antitela na PM/Scl p100 Biohemija 2500
Antitela na PM/Scl p75 Biohemija 2300
RNP-70 Biohemija 1200
Antitela na "Smith" i ribonukleoproteinske antigene (anti-Sm/RNP) Biohemija 1500
Antitela na polimerazu I ribonukleinske kiseline (RNK) Biohemija 2500
Antitela na sintetazu histidil transportne ribonukleinske kiseline (anti-Jo1) Biohemija 1500
Antitela na filagrin Biohemija 2500
Antitela na proliferativni ćelijski nuklearni antigen (anti-PCNA) Biohemija 2500
Antitela na parotidne žlezde Biohemija 2500
Antitela na ciklične citrulinisane peptide (anti-CCP) Biohemija 1500
Antitela na keratin Biohemija 2500
Anti-RANA antitela Biohemija 2500
Antitela na RNK polimerazu tip I Biohemija 2500
Oligomerni protein matriksa hrskavice (COMP) Biohemija 2500
Antitela na dezmoglein 1 (Anti-DSG-1) Biohemija 2500
Antitela na dezmoglein 3 (Anti-DSG-3) Biohemija 2500
Antitela na epidermalnu bazalnu membranu Biohemija 2500
Antitela na laminin 5 Biohemija 2500
Antitela na melanocite Biohemija 2500
Antiadrenalna antitela Biohemija 3000
Antitela na spermatozoide Biohemija 1200
Antiovarijalna At Biohemija 2000
Anti zona pelucida antitela IgA, IgG, IgM Biohemija 2500
Antitela na pituitarnu žlezdu Biohemija 2300
Antitela na paratireoidne žlezde Biohemija 2500
Antitela na testise IgA, IgG, IgM Biohemija 4200
Antitela na glijadin IgA Biohemija 1500
Antitela na glijadin IgG Biohemija 1500
Glijadin IgA At u fecesu Biohemija 2300
Antitela na tkivnu transglutaminazu IgA Biohemija 1500
Antitela na tkivnu transglutaminazu IgG Biohemija 1500
Antiendomizijalna antitela, EMA IgA Biohemija 2500
Antiendomizijalna antitela, EMA IgG Biohemija 2500
Antitela na deaminirani glijadin protein (anti-DGP) IgA Biohemija 3600
Antitela na deaminirani glijadin protein (anti-DGP) IgG Biohemija 3600
Antitela na intestinalne Goblet ćelije IgA Biohemija 2500
Antitela na intestinalne Goblet ćelije IgG Biohemija 2500
Antitela na jejunum IgA Biohemija 2500
Antitela na jejunum IgG Biohemija 2500
Antitela na epitel kolona IgA Biohemija 2500
Antitela na egzokrini pankreas IgA Biohemija 2500
Antitela na egzokrini pankreas IgG Biohemija 2500
Antitela epitelijuma žučnih kanala Biohemija 2300
Antiparijetalna antitela Biohemija 1500
Antitela na unutrašnji faktor Biohemija 2300
Antitela na citoplazmu neutrofila, citoplazmatski (cANCA, anti-PR3) Biohemija 1500
Antitela na citoplazmu neutrofila, perinuklearni tip (pANCA, anti-MPO) Biohemija 1500
ASCA IgA Biohemija 2700
ASCA IgG Biohemija 2700
Antitela na nikotinske acetilholinske receptore (AChR At) Biohemija 10000
Antitela na muskarinske M3 acetilholinske receptore (M3AChR) Biohemija 2500
Anti-MuSK antitela Biohemija 2500
Antitela na poprečno-prugaste mišiće Biohemija 2500
Antitela na timus IgA Biohemija 2500
Antitela na timus IgG Biohemija 2500
Antitela na timus IgM Biohemija 2500
Antitela na serotonin IgM Biohemija 2200
Antitela na serotonin IgG Biohemija 2200
Antitela na aquaporin 4 IgA Biohemija 2500
Antitela na aquaporin 4 IgG Biohemija 2500
Antitela na aquaporin 4 IgM Biohemija 2500
Antitela na mijelin oligodendrocitni glikoprotein IgG(MOG) Biohemija 2300
Antitela na mijelin vezujući glikoprotein IgG(MAG) Biohemija 2300
Antitela na mijelin vezujući glikoprotein IgA(MAG) Biohemija 2300
Antitela na mijelin vezujući glikoprotein IgM(MAG) Biohemija 2300
Antitela na glomeraluralnu bazalnu membranu Biohemija 2300
Antitela na mutirani citrulirani vimentin (anti-MCV) Biohemija 2500
Leukocitna At Biohemija 2300
Aspergillus fumigatus Abs(ASFUH) Biohemija 3000
Antitela na Histone IgG klase Biohemija 2300
Histoplazma, detekcija antitela Biohemija 4500
Aspergillus antigen Biohemija 3000
Anti Streptodornaza (Anti DNase B) Biohemija 2800
Tetanus-Antitoxin Biohemija 2200
Heparin PF4-com.(HIT II)-At Biohemija 7000
Fosfolipaza-A2-receptor IgG antitela Biohemija 2300
Vitamin A Biohemija 5400
Vitamin B1 Biohemija 5400
Vitamin B2 Biohemija 5400
Vitamin B3 Biohemija 12500
Vitamin B5 Biohemija 5400
Vitamin B6 Biohemija 5400
Vitamin E Biohemija 5400
Vitamin C Biohemija 5500
Vitamin H Biohemija 5400
Vitamin K Biohemija 5500
Homogentizinska kiselina Biohemija 5300
Glicin Biohemija 5000
Treonin Biohemija 5000
Serin Biohemija 5000
Tirozin Biohemija 3500
Alanin Biohemija 5000
Asparagin Biohemija 5000
Fosfoetanolamin Biohemija 5000
Fenilalanin Biohemija 3800
Triptofan Biohemija 5100
Tripsin Biohemija 5900
Triptaza Biohemija 3800
Hidroksiprolin Biohemija 5000
Propranolol Biohemija 4500
Propafenon Biohemija 4500
Prokainamid Biohemija 4500
Verapamil Biohemija 4500
Amiodaron Biohemija 4500
Bromazepam Biohemija 12500
Aloprazolam Biohemija 12500
Lorazepam Biohemija 12500
Deksametazon Biohemija 12500
Prednizolon Biohemija 4500
Prednizon Biohemija 4500
Diazepam Biohemija 12500
Klobazam Biohemija 12500
Klonazepam Biohemija 12500
Midazolam Biohemija 12500
Nitrazepam Biohemija 12500
Oksazepam Biohemija 12500
Digitoksin Biohemija 2000
Digoksin Biohemija 1500
Lidokain Biohemija 4500
Fenitoin Biohemija 4500
Fenobarbital (HPLC) Biohemija 4500
Fenobarbital* Biohemija 1600
Karbamazepin (HPLC) Biohemija 4200
Karbamazepin Biohemija 1100
Valproicna kiselina Biohemija 2000
Vigabatrin (Sabril) Biohemija 12500
Lakozamid Biohemija 4200
Sotalol Biohemija 4500
Adalimumab Biohemija 11500
Adalimumab at (ADA) Biohemija 7000
Infliximab Biohemija 11500
Infliximab at (ADA) Biohemija 7000
Golimumab Biohemija 6000
Golimumab at( ADA) Biohemija 6000
Tacrolimus Biohemija 12500
Everolimus Biohemija 12500
Ciklosporin A Biohemija 7000
Sirolimus Biohemija 12500
Karnitin Biohemija 12500
Vankomicin Biohemija 4500
Levetiracetam Biohemija 12500
Lamotrigin Biohemija 4200
Etosuksimid Biohemija 4500
Olanzapin Biohemija 12500
Amitriptilin+metaboliti Biohemija 12500
Nortriptilin Biohemija 12500
Citalopram Biohemija 12500
Dibenzepin Biohemija 12500
Imipramin Biohemija 12500
Maprotilin Biohemija 4500
Opipramol Biohemija 4500
Paroksetin Biohemija 12500
Sertralin Biohemija 12500
Trazodon Biohemija 4500
Amikacin Biohemija 4500
Amoksicilin Biohemija 4500
Ampicilin Biohemija 4500
Ceftriakson Biohemija 12500
Ceftazidim Biohemija 4500
Hloramfenikol Biohemija 4500
Ciprofloksacin Biohemija 4500
Klindamicin Biohemija 12500
Doksiciklin Biohemija 4500
Eritromicin Biohemija 12500
Gentamicin Biohemija 4500
Tetraciklin Biohemija 4500
Trimetoprim Biohemija 4500
Tramadol Biohemija 12000
Alkohol Biohemija 1250
Alkohol, urin Biohemija 1250
Etilglukuronid Biohemija 12500
Amfetamin, metamfetamin, ecstasy (GCMS) Biohemija 12500
Kanabinoidi (GCMS) Biohemija 12500
Tetrahidrokanabinol (THC) Biohemija 12500
Kodein Biohemija 12500
Kokain, metaboliti (GCMS) Biohemija 12500
Metadon Biohemija 12500
Metadon + metaboliti (GCMS) Biohemija 12500
Opijati (Morfin, Heroin, Kodein, Dihidrokodein) Biohemija 30000
Morfin (GCMS) Biohemija 12500
Morfin / Heroin u urinu(GCMS) Biohemija 12500
LSD (dietilamid liserginske kiseline) Biohemija 12500
Barbiturati Biohemija 4300
Kotinin Biohemija 12500
Tramadol i metaboliti u urinu Biohemija 4000
Celokupan pregled urina sa sedimentom Biohemija 270
Osmolalnost (urin) Biohemija 1500
Cistin , urin Biohemija 5300
Alfa amilaza (urin) Biohemija 400
Alfa amilaza (24h urin) Biohemija 400
Urea (urin) Biohemija 140
Urea (24h urin) Biohemija 140
Klirens uree Biohemija 280
Kreatinin (urin) Biohemija 140
Kreatinin (24h urin) Biohemija 140
Klirens kreatinina Biohemija 280
eGFR Biohemija 1
Mokracna kiselina (urin) Biohemija 140
Mokraćna kiselina (24h urin) Biohemija 140
Proteini, ukupni (urin) Biohemija 300
Proteini, ukupni (24h urin) Biohemija 300
Odnos proteini-kreatinin Biohemija 1
Odnos albumin-kreatinin Biohemija 1
Kalcijum (urin) Biohemija 140
Kalcijum (24h urin) Biohemija 140
Fosfor (urin) Biohemija 140
Fosfor (24h urin) Biohemija 140
Magnezijum (urin) Biohemija 140
Magnezijum (24h urin) Biohemija 140
Kalijum (urin) Biohemija 140
Kalijum (24h urin) Biohemija 140
Natrijum (urin) Biohemija 140
Natrijum (24h urin) Biohemija 140
Hloridi (urin) Biohemija 140
Hloridi (24h urin) Biohemija 140
Citrat-24h urin Biohemija 4200
Oksalat-24 urin Biohemija 10000
Bakar (urin) Biohemija 12500
Bakar (24h urin) Biohemija 12500
Bakar-24h urin Biohemija 2500
Cink (24h urin) Biohemija 12500
Olovo (urin) Biohemija 12500
Živa (urin) Biohemija 3000
Teški metali, skrining (urin) Biohemija 25000
Teški metali, standardni panel (kosa), Synlab Biohemija 25000
Aluminijum (kosa) Biohemija 2400
Titanijum Biohemija 2400
Albumin (mikroalbuminurija) (urin) Biohemija 800
Albumin (mikroalbuminurija) (24h urin) Biohemija 800
Aldosteron 18-glukuronid Biohemija 5500
Alfa-1-Mikroglobulin Biohemija 2000
Alfa-2-Makroglobulin (serum) Biohemija 2500
Alfa 2 -Makroglobulin (urin) Biohemija 2500
5-hidroksiindol sirćetna kiselina (5-HIAA) (24h urin) Biohemija 3200
Uroporfirini (24h urin) (HPLC) Biohemija 7100
Organske kiseline u urinu Biohemija 17000
Oligosaharidi u urinu Biohemija 5000
Mukopolisaharidi u urinu Biohemija 5500
Koproporfirin (HPLC) Biohemija 7100
Porfobilinogen (24h urin) Biohemija 5600
Porfirini ukupni (24h urin) Biohemija 3700
Pentakarboksiporfirin (24h) Biohemija 7500
Heksakarboksiporfirin (24h) Biohemija 7500
Heptakarboksiporfirin (24h) Biohemija 7500
Porfirini ukupni, feces Biohemija 8000
Imunoelektroforeza proteina (urin) Biohemija 4800
Bence Jones proteini Biohemija 1500
Aminokiseline skrining (urin) Biohemija 5000
Aminokiseline skrining (serum) Biohemija 5000
Omega 3- masne kiseline Biohemija 12500
Omega 6- masne kiseline Biohemija 12500
Omega masne kiseline Biohemija 15000
HS-Omega 3 indeks u eritrocitima Biohemija 15000
Masne kiseline veoma dugog lanca (VLCFA) Biohemija 12500
Vanilmandelicna kiselina (VMA) (24h urin) Biohemija 6500
Homovanilna kiselina (HVA) Biohemija 6500
Delta-aminolevulinska kiselina (d-ALA) (24h urin) Biohemija 6000
8-hidroksidezoksiguanozin (8-OHdG) Biohemija 11500
Superoksid-Dismutaza Biohemija 6200
Malondialdehid (MDA) Biohemija 5000
Free 3-Nitrotirozin (3NT) Biohemija 12400
Mandelična kiselina Biohemija 7000
Mukonska kiselina (24h urin) Biohemija 12500
Mukonska kiselina (urin) Biohemija 3000
1,2 Cikloheksandiol Biohemija 12500
Heksandion 2,5 u urinu Biohemija 12500
Droge u kosi (screening test) Biohemija 50000
Fenol u urinu Biohemija 7000
p- nitrofenol Biohemija 5000
Panel od 5 droga Biohemija 2100
Panel od 10 droga Biohemija 3100
Test na trudnocu Biohemija 500
Test amfetamini Biohemija 550
Amfetamin, metamfetamin, ecstasy (GCMS)(urin) Biohemija 12500
Barbiturati (urin) Biohemija 550
Ecstasy (urin) Biohemija 550
Kanabinoidi (urin) Biohemija 550
Test benzodiazepini Biohemija 550
Kanabinoidi (EIA) (urin) Biohemija 1700
Kokain (urin) Biohemija 550
Kokain (GCMS) (urin) Biohemija 12500
Kotinin (urin) Biohemija 12500
Opijati (urin) Biohemija 550
Opijati (GCMS) (urin) Biohemija 12500
Kodein (GCMS) (urin) Biohemija 4200
Morfin/heroin (urin) Biohemija 12500
Metadon (EIA) (urin) Biohemija 4200
Metamfetamini (urin) Biohemija 550
Test na okultno krvarenje Biohemija 650
Kalprotektin (feces) Biohemija 2200
Kalprotektin* Biohemija 3500
Laktoferin Biohemija 4000
Masti, nesvarena mišićna vlakna i skrob u fecesu Biohemija 1000
Protoporfirin Biohemija 5300
Beta-defensin-2 (HBD-2) Biohemija 2200
Eozinofilni protein X, EPX (eozinofilni derivat neurotoksin, EDN) Biohemija 2000
Leukocitna elastaza (polimorfonuklearna leukocitna elastaza, PMN elastaza) Biohemija 3500
Zonulin Biohemija 10000
Sekretorna IgA Biohemija 2300
Piruvat kinaza tipa M2 (Tumor M2-PK) Biohemija 6000
Hipokretin (Oreksin) Biohemija 2300
Skrining test netolerancije na hranu 349 Biohemija 3000
Test netolerancije na hranu 90 (IgG) Biohemija 26000
Test netolerancije na hranu 57 (IgG4), semikvantitativni Biohemija 15000
Alergija na Penicilin G/V Biohemija 3000
Alergen - Ceftriakson (Longaceph) Biohemija 1900
Alergen - Ciprofloksacin Biohemija 4500
Alergen - Metamizol (c91) Biohemija 4500
Alergen - Naproksen (c110) Biohemija 4500
Alergen - Tetraciklin (c75) Biohemija 4500
Alergen - Amoksicilin (c6) Biohemija 4500
Alergen - Ampicilin (c203) Biohemija 4500
Alergen - Hemomicin (c69) Biohemija 4500
Alergen - Eritromicin (c61) Biohemija 4500
Alergen - Klindamicin (c104) Biohemija 4500
Alergen - Cefalosporin C (c3) Biohemija 4500
Alergen - Tetanus toksoid (c208) Biohemija 4500
Alergen - kazein (f78) Biohemija 1800
Alergen - surutka (f236) Biohemija 1800
Alergen - alfa laktalbumin (f76) Biohemija 1800
Alergen - beta laktoglobulin (f77) Biohemija 1800
Alergen - psenicno brasno (f4) Biohemija 1800
Alergen - Latex (k82) Biohemija 1800
Alergen - Timothy trava (G213) Biohemija 1800
Alergen - Artikain Biohemija 6500
Alergen - Amoksiklav Biohemija 4500
Alergen - Brufen Biohemija 4500
Alergen - Baktrim Biohemija 4500
Alergen - Novalgetol Biohemija 4500
Alergija na Suxamethonium(c202) Biohemija 1800
Alergija na Tiopenton(c306) Biohemija 1900
Alergen - Aspirin (c202) Biohemija 4500
Alergen - Ibuprofen (c78) Biohemija 4500
Alergen - Paracetamol (c200) Biohemija 4500
Alergen - Diklofenak Biohemija 5200
Alergen - Lidokain(c82) Biohemija 4500
Alergen - Kodein Biohemija 5200
Alergen - Kafetin Biohemija 5200
Alergen - Metronidazol (Orvagil) Biohemija 4500
Alergen - kućna prašina (h1) Biohemija 1800
Alergen - gluten (f79) Biohemija 1500
Alergen - osa (i3) Biohemija 1800
Alergen - pčela (i1) Biohemija 1800
Alergen - stršljen (i75) Biohemija 1800
Alergen - belance (f1) Biohemija 1800
Alergen - zumance (f75) Biohemija 2000
Alergen - ambrozija (Ambrosia artemisiifolia-w1) Biohemija 1800
Alergen - mešavina ambrozija (w209) Biohemija 1800
Alergen - mleko, kravlje (f2) Biohemija 1800
Alergen - mleko, kozije (f300) Biohemija 1800
Alergen - mleko ovčije (f325) Biohemija 1800
Alergen - mleko,kuvano (f231) Biohemija 1800
Alergen - goveđe meso (f27) Biohemija 1800
Alergen - pileće meso (f83) Biohemija 1800
Alergen - ćureće meso (f284) Biohemija 1800
Alergen - zečije meso (f213) Biohemija 1800
Alergen - konjsko meso (f321) Biohemija 1800
Alergen - kakao (f93) Biohemija 1800
Alergen - med (f247) Biohemija 1800
Alergen - šaran Biohemija 1800
Alergen - smudj (f415) Biohemija 1800
Alergen - pastrmka(f204) Biohemija 1800
Alergen - som (f369) Biohemija 1800
Alergen - bakalar (f3) Biohemija 1800
Alergen - škampi (f24) Biohemija 1800
Alergen - plava dagnja (f37) Biohemija 1800
Alergen - tuna (f40) Biohemija 1800
Alergen - losos (f41) Biohemija 1800
Alergen - skuša (f50) Biohemija 1800
Alergen - hobotnica (f59) Biohemija 1800
Alergen - oslić (f307) Biohemija 1800
Alergen - jastog (f80) Biohemija 1800
Alergen - školjke (f207) Biohemija 1800
Alergen - lignje (f258) Biohemija 1800
Alergen - meso mix 1 (svinjetina, govedina, piletina, ćuretina) (fx23) Biohemija 1800
Alergen - svinjsko meso (f26) Biohemija 1800
Alergen - beli luk (f47) Biohemija 1800
Alergen - crni luk (f48) Biohemija 1800
Alergen - peršun (f86) Biohemija 1800
Alergen - šampinjoni (f212) Biohemija 1800
Alergen - zelena salata (f215) Biohemija 1800
Alergen - kupus (f216) Biohemija 1800
Alergen - prokelj (f217) Biohemija 1800
Alergen - krastavac (f244) Biohemija 1800
Alergen - cimet (f220) Biohemija 1800
Alergen - breza (t3) Biohemija 1800
Alergen - jova (t2) Biohemija 1800
Alergen - leska (t4) Biohemija 1800
Alergen - pšenica (f4) Biohemija 1800
Alergen - raz (f5) Biohemija 1800
Alergen - ječam (f6) Biohemija 1800
Alergen - ovas (f7) Biohemija 1800
Alergen - kukuruz (f8) Biohemija 1800
Alergen - pirinač (f9) Biohemija 1800
Alergen - susam (f10) Biohemija 1800
Alergen - heljda (f11) Biohemija 1800
Alergen - proso (f55) Biohemija 1800
Alergen - lan (f333) Biohemija 1800
Alergen - soja (f14) Biohemija 1800
Alergen - suncokret, seme (k84) Biohemija 1800
Alergen - mak (f224) Biohemija 1800
Alergen - šargarepa (f31) Biohemija 1800
Alergen - paradajz (f25) Biohemija 1800
Alergen - krompir (f35) Biohemija 1800
Alergen - grašak (f12) Biohemija 1800
Alergen - sočivo (f235) Biohemija 1800
Alergen - jabuka (f49) Biohemija 1800
Alergen - jagoda (f44) Biohemija 1800
Alergen - kivi (f84) Biohemija 1800
Alergen - dinja (f87) Biohemija 1800
Alergen - mango (f91) Biohemija 1800
Alergen - banana (f92) Biohemija 1800
Alergen - kruška (f94) Biohemija 1800
Alergen - breskva (f95) Biohemija 1800
Alergen - malina (f44) Biohemija 1800
Alergen - šljiva (f255) Biohemija 1800
Alergen - lubenica (f329) Biohemija 1800
Alergen - ananas (f210) Biohemija 1800
Alergen - pomorandza (f33) Biohemija 1800
Alergen - limun (f208) Biohemija 1800
Alergen - lešnik (f17) Biohemija 1800
Alergen - šećerna trska (seme) (f227) Biohemija 1800
Alergen - badem (f20) Biohemija 1800
Alergen - kikiriki (f13) Biohemija 1800
Alergen - orah (f256) Biohemija 1800
Alergen - grinje (Dermatophagoides pteronyssinus-d1) Biohemija 1800
Alergen - grinje (Dermatophagoides fari-d2) Biohemija 1800
Alergen - ambrozija a1 (w230) Biohemija 1800
Alergen - ambrozija (Ambrosia trifida-w3) Biohemija 1800
Alergen - trava mix (gx1) Biohemija 1800
Alergen - korov mix (wx1) Biohemija 1800
Alergen - polen mix1 (rx3) Biohemija 1800
Alergen - drveće mix1 (tx1) Biohemija 1800
Alergen - duvan (o201) Biohemija 1800
Alergen - kafa (f221) Biohemija 1800
Alergen - čaj (f222) Biohemija 1800
Alergen - senf (f89) Biohemija 1800
Alergen - dlaka psa(e5) Biohemija 1800
Alergen - dlaka i epitel mačke(e1) Biohemija 1800
Alergen - perje kanarinca(e201) Biohemija 1800
Alergen - perje papagaja(e213) Biohemija 1800
Alergen - seme lupine (f335) Biohemija 1800
Alergen - pamuk (o1), biljna vlakna Biohemija 1800
Alergen - Aspergillus mix(mx4) Biohemija 1800
Alergen - panel gljivica(mx2) Biohemija 1800
Alergen - Aspergillus fumigatus(m3) Biohemija 1800
Alergen - Aspergillus flavus(m228) Biohemija 1800
Panel od 20 alergena - respiratorni Biohemija 5000
Panel od 20 alergena - nutritivni Biohemija 5000
Panel od 20 alergena - kombinovani Biohemija 5000
Panel od 20 alergena - pedijatrijski Biohemija 5000
Krvna grupa RhD Biohemija 1400
Skrining antitela Biohemija 1400
Coombs-ov test - indirektni Biohemija 1400
Coombs-ov test - direktni Biohemija 1400
Skrining novorođenčadi Biohemija 27500
Analiza kamena (IRMS metoda) Biohemija 4900
Spermogram Biohemija 1200
Panorama Basic Biohemija 72000
Panorama Plus Biohemija 78000
Panorama Full Biohemija 90000
Horizon 4 Biohemija 87500
Horizon 27 Biohemija 100000
Horizon 106 Biohemija 112500
Horizon 137 Biohemija 112500
Horizon 274 Biohemija 118750
Urinokultura (urin bakteriološki) Mikrobiologija 480
Urin MIKOLOŠKI Mikrobiologija 500
Bris nosa bakteriološki Mikrobiologija 470
Bris nosa MIKOLOŠKI Mikrobiologija 500
Aspirat iz nosa Mikrobiologija 850
Bris ždrela bakteriološki I mikološki Mikrobiologija 470
Bris jezika bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 520
Bris usne duplje bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 480
Bris cervikalni bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 550
Bris vaginalni bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 550
Bakterijska vaginoza (direktni preparat vaginalnog sekreta) Mikrobiologija 450
Trichomonas vaginalis (urin - prvi mlaz, vaginalni ispirak, vaginalni i uretralni bris) Mikrobiologija 450
Vaginalni sekret (grupa) Mikrobiologija 500
Chlamydia trachomatis - metodom direktne imunofluorescencije, muškarci, žene; (endocervikalni bris, uretralni bris, bris oka…) Mikrobiologija 1100
Urogenitalne mikoplazme (identifikacija, enumeracija i antibiogram - endocervikalni bris kod žena i uretralni bris kod žena i muškaraca) Mikrobiologija 2100
Bris kože bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 520
Bris kože perianalne regije bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 500
Bris vulve bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 550
Bris oka - levo bakterioloski i mikoloski Mikrobiologija 520
Bris oka - desno bakterioloski i mikoloski Mikrobiologija 520
Bris uha - levo bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 520
Bris uha - desno bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 520
Bris ruku Mikrobiologija 520
Bris uretralni bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 550
Spermokultura (sperma bakteriološki i mikološki) Mikrobiologija 550
Bris prepucijuma bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 550
Bris glansa bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 550
Bris rane bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 850
Punktat, eksudat, transudat bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 1000
Iscedak dojke (mleko) bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 600
Ispljuvak (iskašljaj, trahealni aspirat, bronhoalveolarni lavat) bakteriološki i mikološki Mikrobiologija 520
Direktni preparat sputum na acido-alkoholno rezistentne bakterije-BK (Mycobacterium tuberculosis) Mikrobiologija 1000
Koprokultura (Salmonella, Shigella, Yersinia, E.coli O:157) Mikrobiologija 650
Feces MIKOLOŠKI Mikrobiologija 650
Jaja crevnih parazita i crevne protozoae (feces) Mikrobiologija 500
Helicobacter pylori antigen (feces) Mikrobiologija 1350
Rota - Adeno virus antigen (feces) Mikrobiologija 1550
Clostridium difficile toksin A i B (feces) Mikrobiologija 2250
Campylobacter spp. antigen (feces) Mikrobiologija 1300
Waaler Rose test Mikrobiologija 600
Treponema pallidum, detekcija antitela (TPHA) Mikrobiologija 850
RPR (VDRL) test Mikrobiologija 350
Enterobius vermicularis-perianalni otisak Mikrobiologija 350
Dermatofiti (koža, nokat, dlaka) nativni preparat i kultura Mikrobiologija 1100
Bris kutije za hranu Mikrobiologija 2200
Bris radnih povrsina Mikrobiologija 520
1,3 beta D-glukan Mikrobiologija 3800
Streptococcus pyogenes-grupa A (bris grla) Mikrobiologija 850
Streptococcus agalactiae (Beta-hemolitički streptokok grupe B) Mikrobiologija 700
SARS-CoV-2 Ag (nazofarinks), brzi test Mikrobiologija 2500
Neisseria Gonorrhoeae - direktni preparat (cervikalni i/ili uretralni sekret) Mikrobiologija 550
Demodex-otisak kože Mikrobiologija 450
Candifast (identifikacija izolovane candidae i osetljivost na antimikotike) Mikrobiologija 1100
Hemokultura aerobno i anaerobno Mikrobiologija 2200
Papanicolau (PAPA) test Mikrobiologija 1000
Kontrola sterilnosti vazduha Mikrobiologija 520
Kontrola sterilnosti Mikrobiologija 520
Kontrola uspesnosti procesa sterilizacije Mikrobiologija 520
Uzimanje genitalnih briseva Mikrobiologija 150
Uzimanje genitalnih briseva-ginekolog Mikrobiologija 250
Rubella, detekcija antitela IgG Serologija 1200
Rubella, detekcija antitela IgM Serologija 1500
Rubella virus, odredivanje aviditeta IgG antitela Serologija 4500
CMV, detekcija antitela IgG Serologija 1200
CMV, detekcija antitela IgM Serologija 1500
Cytomegalovirus (CMV), odredivanje aviditeta IgG antitela Serologija 4700
Toxoplasma Gondii#detekcija antitela IgG Serologija 1200
Toxoplasma Gondii #detekcija antitela IgM Serologija 1200
Toxoplasma gondii, odredivanje aviditeta IgG antitela Serologija 6000
HSV 1, detekcija antitela IgG Serologija 1500
HSV 1, detekcija antitela IgM Serologija 1500
HSV 2, detekcija antitela IgG Serologija 1500
HSV 2, detekcija antitela IgM Serologija 1500
HSV6, detekcija antitela IgG Serologija 3100
HIV 1 Ag, HIV1/2 At(IgM, IgG) Serologija 1200
HBs-Ag Serologija 1100
Anti HBs Serologija 1300
HBe-Ag Serologija 2500
Anti HBe Serologija 2000
Anti HBc IgM Serologija 2000
Anti HBc (ukupni) Serologija 1500
Anti HCV (ukupni) Serologija 1200
Hepatitis A virus, detekcija antitela IgM Serologija 1500
Hepatitis A virus, detekcija antitela, ukupna Serologija 1300
Hepatitis D virus, detekcija antitela, ukupna Serologija 6300
Hepatitis E virus, detekcija antitela IgG Serologija 2700
Hepatitis E virus, detekcija antitela IgM Serologija 2700
HHV 6 # (Humani herpes # virus 6) detekcija antitela IgM Serologija 3000
HHV 6 # (Humani herpes # virus 6) detekcija antitela IgG Serologija 3000
HHV 7 # (Humani herpes # virus 7) detekcija antitela IgM Serologija 3000
HHV 7 # (Humani herpes # virus 7) detekcija antitela IgG Serologija 3000
HHV 8 # (Humani herpes # virus 8) detekcija antitela IgG Serologija 3000
EBV, detekcija antitela IgG Serologija 1200
EBV, detekcija antitela IgM Serologija 1200
Paul Bunell Davidson Serologija 2500
VZV, detekcija antitela IgG Serologija 1500
VZV, detekcija antitela IgM Serologija 1500
VZV, detekcija antitela IgA Serologija 2800
Mumps, detekcija antitela IgG Serologija 1500
Mumps, detekcija antitela IgM Serologija 1500
Morbilli, detekcija antitela IgG Serologija 1350
Morbilli, detekcija antitela IgM Serologija 1350
Helicobacter pylori, detekcija antitela IgA (ELISA) Serologija 1150
Helicobacter pylori, detekcija antitela IgG Serologija 1500
Helicobacter pylori, detekcija antitela IgG* (ELISA) Serologija 1150
Helicobacter pylori, detekcija antitela IgM Serologija 2000
Coxackie, detekcija antitela IgG Serologija 1400
Coxackie,detekcija antitela IgM Serologija 1400
Adenovirus, detekcija antitela IgA Serologija 1600
Adenovirus, detekcija antitela IgG Serologija 1600
Adeno virus, detekcija antitela IgM Serologija 2000
Borrelia # Burgdorferi, detekcija antitela IgM Serologija 1500
Borrelia # Burgdorferi, detekcija antitela IgG Serologija 1500
Enterovirus, detekcija antitela IgG Serologija 1800
Enterovirus, detekcija antitela IgM Serologija 1800
Bartonella henselae, detekcija antitela IgG Serologija 3000
Bartonella henselae, detekcija antitela IgM Serologija 3000
Influenza A, detekcija antitela IgG Serologija 1900
Influenza A, detekcija antitela IgM Serologija 1500
Influenza B, detekcija antitela IgG Serologija 1900
Influenza B, detekcija antitela IgM Serologija 1500
Chlamydia trachomatis, detekcija antitela IgG Serologija 2000
Chlamydia trachomatis, detekcija antitela IgA Serologija 2500
Chlamydia trachomatis, detekcija antitela IgM Serologija 2000
Chlamidia pneumoniae, detekcija antitela IgA Serologija 1500
Chlamidia pneumoniae, detekcija antitela IgG Serologija 1500
Chlamidia pneumoniae, detekcija antitela IgM Serologija 1500
Mycoplasma pneumoniae, detekcija antitela IgG Serologija 1300
Mycoplasma pneumoniae, detekcija antitela IgM Serologija 1300
Mycoplasma pneumoniae, detekcija antitela IgA Serologija 2000
Haemophilus influenza tip B, detekcija antitela IgG Serologija 3000
Parainfluenza 1-3, detekcija antitela IgG Serologija 2500
Parainfluenza virus 1/2/3, detekcija antitela IgG Serologija 2500
Parainfluenza virus 1/2/3, detekcija antitela IgM Serologija 2500
Chlamydia psittaci, detekcija antitela IgG Serologija 3800
Chlamydia psittaci, detekcija antitela IgA Serologija 3800
Chlamydia psittaci, detekcija antitela IgM Serologija 3800
Anti Staphylolisin - ASTA Serologija 2500
Poliovirus tip 1, detekcija antitela Serologija 3500
Poliovirus tip 3, detekcija antitela Serologija 3500
RSV, detekcija antitela IgA Serologija 2000
RSV, detekcija antitela IgG Serologija 2000
Parvovirus B19, detekcija antitela IgM Serologija 1500
Parvovirus B19, detekcija antitela gG Serologija 1500
Parvovirus B19, detekcija antitela IgG aviditet Serologija 5000
Anaplasmosis,detekcija antitela IgG (Ehrlichiosis) Serologija 2700
Anaplasmosis, detekcija antitela IgM (Ehrlichiosis) Serologija 2700
Salmonella, detekcija antitela IgG/M/A, skrining Serologija 2700
Campylobacter jejuni, detekcija antitela IgA Serologija 2500
Campylobacter jejuni, detekcija antitela IgG Serologija 2500
Humani T-Lymphotropni virus (HTLV I/II), detekcija antitela IgG, skrining Serologija 3000
Anti-SARS-CoV-2, detekcija ukupnih At Serologija 1200
SARS-CoV-2, detekcija antitela IgG Serologija 2000
SARS-CoV-2, detekcija antitela IgM Serologija 2000
SARS-CoV-2, detekcija antitela IgA Serologija 2000
SARS-CoV-2, detekcija IgG i IgM antitela(brzi test) Serologija 1500
Legionella pneumophila, detekcija antitela IgG Serologija 2400
Legionella pneumophila, detekcija antitela IgM Serologija 2400
Toxocara canis, detekcija antitela IgG Serologija 3200
Coxiella burnetii, detekcija antitela IgG faza 2 Serologija 3400
Coxiella burnetii, detekcija antitela IgM faza 2 Serologija 3400
Brucella, detekcija antitela IgM Serologija 2200
Brucella, detekcija antitela IgG Serologija 2200
Bordetella pertussis, detekcija antitela IgA Serologija 2600
Bordetella pertussis, detekcija antitela IgG Serologija 2600
Zuta groznica virus, detekcija antitela IgG Serologija 2800
Zuta groznica virus, detekcija antitela IgM Serologija 2800
Trypanosoma cruzi, detekcija antitela Serologija 2800
Trypanosoma cruzi, detekcija antitela IgG Serologija 2800
Trypanosoma cruzi, detekcija antitela IgM Serologija 2800
Dengue groznica virus, detekcija antitela IgG Serologija 2800
Dengue groznica virus, detekcija antitela IgM Serologija 2800
Dengue groznica virus, detekcija antigena Serologija 3300
Trichinella,detekcija antitela (screening) Serologija 2700
Echinococcus, detekcija antitela IgG Serologija 2000
Echinococcus, detekcija antitela (skrining test) Serologija 3400
Candida, detekcija antitela IgG Serologija 2400
Candida, detekcija antitela IgM Serologija 2400
Candida, detekcija antitela IgA Serologija 2400
Echo virus, detekcija antitela IgG Serologija 2800
Echo virus, detekcija antitela IgM Serologija 2800
Cysticercosis, detekcija antitela (screening) Serologija 4400
Cysticercosis, detekcija antitela iz likvora (screening) Serologija 5000
Leptospira, detekcija antitela IgM Serologija 2800
Leptospira, detekcija antitela IgG Serologija 2800
Leishmania spp., detekcija ukupnih antitela, skrining Serologija 4600
Listeria, detekcija antitela, skrining Serologija 2500
Zapadni Nil virus, detekcija antitela IgM Serologija 2700
Zapadni Nil virus, detekcija antitela IgG Serologija 2700
Francisella tularensis, detekcija antitela IgG Serologija 2700
Francisella tularensis, detekcija antitela IgM Serologija 2700
Fasciola hepatica, detekcija antitela Serologija 2700
Rickettsia conori/rickettsii, detekcija antitela IgG Serologija 3000
Rickettsia conori/rickettsii, detekcija antitela IgM Serologija 3000
Ascaris, detekcija antitela IgG (odrasli) Serologija 3000
Ascaris, detekcija antitela IgG (larva) Serologija 3000
Babesia, detekcija antitela IgG Serologija 3000
Babesia, detekcija antitela IgM Serologija 3000
Entamoeba histolytica antigen test iz fecesa Serologija 2500
Norovirus, detekcija antigena Serologija 3200
Zika virus, detekcija antitela IgM Serologija 6000
Zika virus, detekcija antitela IgG Serologija 4800
Hanta virus, detekcija antitela IgG Serologija 2700
Hanta virus, detekcija antitela IgM Serologija 2700
Dirofilaria, detekcija antitela Serologija 3000
QuantiFERON-TB Gold test (QFT) Produkcija interferona Y na stimulaciju antigena BK Serologija 9500
Hepatitis B virus, detekcija DNK (PCR) - kvantitativno Serologija 16800
Hepatitis B virus, genotipizacija (PCR) Serologija 15000
Hepatitis B virus, rezistencija (PCR) Serologija 22000
HIV, detekcija RNK (PCR) - kvantitativni Serologija 15000
HIV, detekcija RNK(PCR)- kvalitativni Serologija 15000
Hepatitis C virus, detekcija RNK (PCR) - kvalitativni Serologija 15000
Hepatitis C virus, detekcija RNK (PCR) - kvantitativni Serologija 16800
Hepatitis C virus, detekcija RNK (PCR) - genotipizacija Serologija 20000
Hepatitis D virus, (HDV), detekcija RNK (PCR) - kvanitativno Serologija 25000
Influenza A-RNK, H1N1 subtip Serologija 5500
Borrelia burgdorferi, detekcija DNK (PCR) Serologija 7000
Chlamydia pneumonia, detekcija DNK (PCR) Serologija 5000
Enetrovirus, detekcija RNK (feces) Serologija 5500
Enterovirus, detekcija RNK Serologija 4000
Cytomegalo virus (CMV), detekcija DNK (PCR)-kvantitativno Serologija 8600
Cytomegalo virus (CMV), detekcija DNK (PCR)-kvalitativni Serologija 5000
HSV1, detekcija DNK (PCR) Serologija 5000
HSV2, detekcija DNK (PCR) Serologija 5000
Neisseria gonorrhoeae, detekcija DNK (PCR) Serologija 4000
Trypanosoma cruzi, detekcija DNK (PCR) Serologija 5000
Toxoplasma gondi, detekcija DNK (PCR), amnionska tečnost Serologija 7000
Treponema Pallidum, detekcija DNK (PCR) Serologija 4600
Parvo virus B19, detekcija DNK (PCR) Serologija 10000
Polyoma JCV virus, detekcija DNK Serologija 6000
Mycobacterium tuberculosis, detekcija DNK (PCR) Serologija 6800
HHV tip 6, detekcija DNK (PCR) Serologija 7000
HHV tip 7, detekcija DNK (PCR) Serologija 7000
HHV tip 8, detekcija DNK (PCR) Serologija 7000
EBV, detekcija DNK (PCR)-kvantitativni Serologija 4800
Zika virus,detekcija RNS (PCR) Serologija 43000
Malaria, detekcija DNK (PCR) Serologija 5000
HIV 1/2, detekcija antitela, westernblot Serologija 13000
Hepatitis C virus, detekcija antitela, westernblot Serologija 10600
Hepatitis E virus, detekcija IgG, westernblot Serologija 4600
Hepatitis E virus, detekcija IgM, westernblot Serologija 4600
Borrelia Burgdorferi, detekcija antitela IgG, westernblot Serologija 5000
Borrelia Burgdorferi, detekcija antitela IgM, westernblot Serologija 5000
Hantavirus, detekcija antitela IgM (blot) Serologija 4600
Hantavirus, detekcija antitela IgG(blot) Serologija 4600
Treponema pallidum, detekcija antitela IgM (blot) Serologija 4600
Treponema pallidum, detekcija antitela IgG (blot) Serologija 4600
Cysticercosis, detekcija antitela, westernblot Serologija 4600
Trichinella, detekcija antitela IgG, blot Serologija 4600
Trichinella, detekcija antitela IgM, blot Serologija 4600
Toxocara canis, detekcija antitela IgG (blot) Serologija 4600
Toxocara canis, detekcija antitela IgM (blot) Serologija 4600
Echinococcus granulosus, detekcija antitela IgG, westernblot Serologija 4600
Echinococcus granulosus, detekcija antitela IgG Serologija 3500
Echinococcus multilocularis, detekcija antitela IgG, westernblot Serologija 4600
Echinococcus multilocularis, detekcija antitela IgG Serologija 3500
Helicobacter pylori, detekcija antitela IgA, westernblot Serologija 4600
Helicobacter pylori, detekcija antitela IgG, westernblot Serologija 4600
Parvo virus B19, detekcija antitela IgM, westernblot Serologija 4600
Parvovirus B19, detekcija antitela IgG, westernblot Serologija 4600
Yersinia, detekcija antitela IgA, westernblot Serologija 4900
Yersinia, detekcija antitela IgG, westernblot Serologija 4900
HTLV I, detekcija, westernblot Serologija 4600
HTLV II, detekcija, westernblot Serologija 4600
Uterus sa adneksama Patohistologija 5200
Biopsija bronha Patohistologija 3600
HP analiza Patohistologija 3200
HP analiza (operativni materijal) Patohistologija 12000
HP konsultacija Patohistologija 4000
HP punkcione biopsije bubrega Patohistologija 16000
Imunohistohemijske analize po markeru Patohistologija 3000
Histohemijska analiza po metodi Patohistologija 1500
Citoloski uzorci (punktati, likvor, iscedak dojke, urin) Patohistologija 1000
Citologija perifernog razmaza Patohistologija 1200
Izrada preparata po kalupu Patohistologija 1200
Citoloski uzorci Patohistologija 1000
Citologija stitne zlezde Patohistologija 1200
HP stitna zlezda Patohistologija 3500
Papanicolaou (dr patolog) Patohistologija 800
Papanicolaou (dr patolog revizija) Patohistologija 1500
Revizija preparata Patohistologija 4000
Endoskopska biopsija Patohistologija 3200
Humani papilloma virus (HPV), detekcija DNK Genetika 6500
Trombofilija (panel 12 mutacija) Genetika 9000
Trombofilija, 5 mutacija (FII, FV, PAI-1, MTHFR 2 mutacije) Genetika 7500
MTHFR 1298A>C Genetika 4500
MTHFR C677T Genetika 4500
Faktor V-Leiden (R506Q) Genetika 4500
Faktor II (Protrombin G20210) Genetika 4500
Faktor XIII (V-34L mutacija) Genetika 25000
PAI–1 Genetika 4500
Mikrodelecija Y hromozoma Genetika 7500
DNK fragmentacija spermatozoida Genetika 10500
Amniocenteza QF-PCR+DNK bukalne sluzokože Genetika 12000
Horionske resice QF-PCR+DNK bukalne sluzokože Genetika 12000
Gilbertov sindrom (UGT1A1 gen) Genetika 25000
Molekularna detekcija LCT-13190/22018 Genetika 7000
Silver - Russell sindrom Genetika 95000
Intolerancija na laktozu Genetika 5000
Nutrigenetika Genetika 15000
Hemohromatoza (krv/bukalni bris) Genetika 15000
BRCA 1 gen Genetika 75000
BRCA 2 gen Genetika 75000
BRAF V600E mutacija Genetika 30000
THRB gen Genetika 120000
B-Non-Hodgin limfoma panel (B-NHL) Genetika 43200
Konsultacija geneticara Genetika 4000
DNK profil Y hromozoma Genetika 16000
SMA (Spinalna misicna atrofija tip I/II/III) Genetika 60000
DMD/BMD Misicna distrofija tip Duchenne/Becker Genetika 100000
Wilsonova bolest (ATP7B-gen) Genetika 15000
Guanidinoacetat metiltransferaza deficijencija Genetika 125000
Fragilni X sindrom-Martin Bell sindrom (FRAXA, FMR1 gen) (blot) Genetika 95000
Fragilni X sindrom (FRAXA, FMR1 gen) (PCR) Genetika 60000
Fragilni X sindrom (FRAXE, FMR2 gen) (blot) Genetika 95000
HLA A Genetika 8000
HLA B Genetika 8000
HLA B27 Genetika 7000
HLA Cw Genetika 8000
HLA DQ Genetika 8000
HLA DR Genetika 8000
HLA DQ2/7/8 (celijakija) Genetika 12500
Mutacije u EGFR Genetika 110000
Mycoplasma genitalium, detekcija DNK (PCR) Genetika 5000
Mycoplasma hominis, detekcija DNK (PCR) Genetika 6000
Ureaplasma urealyticum, detekcija DNK (PCR) Genetika 5000
Ureaplasma parvum, detekcija DNK(PCR) Genetika 4000
Chlamydia trachomatis, detekcija DNK (PCR) - (endocervikalni bris kod žena i/ili prvi mlaz urina kod muškaraca) Genetika 5000
Trichomonas vaginalis, detekcija DNK(PCR) Genetika 4000
Gardnerella vaginalis, detekcija DNKPCR) Genetika 8000
STD panel, detekcija 5 patogena, DNK(PCR) Genetika 10500
STD panel, detekcija 6 patogena, DNK(PCR) Genetika 12000
STD panel, detekcija 7 patogena, DNK(PCR) Genetika 13000
STD panel, detekcija 4 patogena, DNK( PCR) Genetika 10000
STD panel, detekcija 3 patogena ,DNK( PCR) Genetika 8000
STD panel, detekcija 2 patogena ,DNK( PCR) Genetika 7000
Koronavirus 2019 - nCoV RNA Genetika 14000
Izolacija M.tuberculosis complex Genetika 6900
Alfa1 - antitripsin deficijencija Genetika 30000
Alfa1 - antitripsin, fenotipizacija Genetika 4500
Antigen D genotipizacija (RhD) - Synlab Genetika 9500
JAK2-mutacija Genetika 15000
JAK2-Exon 12 mutacija Genetika 45000
BCR-ABL, genotipizacija Genetika 120000
BCR-ABL/ABL kvantifikacija Genetika 45000
Neurofibromatoza tip 1 (NF1) Genetika 480000
Mikrodelecioni sindromi Genetika 190000
Cisticna fibroza Genetika 15000
Dihidropirimidin - dehidrogenaza (DPD) Genetika 15000
DiGeorge sindrom Genetika 60000
PCA3 skor Genetika 70000
Izolacija DNK Genetika 2000
Respiratorni panel patogena Genetika 19000
Kariotip iz kulture limfocita periferne krvi Genetika 8000
Kariotip iz plodove vode (Amniocenteza) Genetika 15000
Kariotip iz kulture limfocita fetalne krvi (kordocenteza) Genetika 12000
Kariotip iz celija horionskih resica-direktna metoda (horiocenteza) Genetika 12000
Kariotip iz kulture amnionskih celija (amniocenteza) Genetika 15000
DNK analiza-doplata za dodatnu osobu Genetika 9000
DNK analiza-utvrdjivanje ocinstva, 3 clana Genetika 30000
DNK analiza iz parafinskog kalupa Genetika 90000