Opšta medicina
Usluga

Opšta medicina

Dr Zoran Milenković

Dr Zoran Milenković

Opšta praksa

Odlazak kod lekara specijaliste opšte medicine je prvi korak, koji preduzimaju svi ljudi ukoliko imaju bilo kakav problem koji se odnosi na stanje njihovog zdravlja. Radi se o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koja ima za cilj uspostavljanje dobrog odnosa između lekara i pacijenta na prvom mestu, a zatim i uspostavljanje dijagnoze, odnosno uspešno lečenje.

Stručnjaci koji su specijalizirali opštu medicinu su na primer na području nekih drugih država okarakterisani kao porodične lekari, uzevši u obzir da oni godinama uspostavljaju kvalitetan odnos sa pacijentom i da upravo na takav način i mogu da mu budu od koristi.

U "Sanitas klinik" se posebna pažnja usmerava upravo na opštu praksu, tim pre što osim pregleda kod lekara specijaliste opšte medicine, ova medicinska ustanova svim zainteresovanima nudi i mogućnost zakazivanja pregleda za lekarska uverenja. Pored toga što svi koji imaju potrebu za time, mogu da u ovoj medicinskoj ustanovi pribave lekarsko uverenje o radnoj sposobnosti, odnosno da izvrše lekarski pregled za vozačku kategoriju A i za vozačku kategoriju B, pomenuta medicinska ustanova svakako svim zainteresovanima nudi i lekarsko uverenje za administrativnog radnika, zatim lekarsko uverenje za prosvetnog radnika i lekarsko uverenje za sportiste, te lekarsko uverenje za starateljstvo i za polazak u školu, potom lekarsko uverenje za stalni boravak i za upis u prvi razred srednje škole, odnosno lekarsko uverenje za upis u srednju medicinsku školu, te lekarsko uverenje za vizu i lekarsko uverenje za usvajanje deteta, ali i mnoga druga lekarska uverenja po potrebi.

Vrlo je važno napomenuti i to da lekari opšte prakse u okviru "Sanitas klinik", medicinske ustanove koje se nalazi na adresi Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu u Jagodini nude svim zainteresovanima i preglede. Zakazivanje može biti izvršeno na brojeve telefona 060 035 00 86 ili 035 82 000 18, kao i na mail adresu info@sanitasklinik.com

Radno vreme ove medicinske ustanove je u periodu od ponedeljka do petka između 08 i 20 časova, dok je subotom "Sanitas klinik" otvorena u periodu od 08 do 15 sati.

S obzirom na to da se ova moderno opremljena medicinska ustanova može pohvaliti i odeljenjem fizikalne medicine, zatim ginekologije i kardiologije, kao i internističkom ordinacijom, ali i činjenicom da se u njenom timu nalaze i otorinolaringolog, psiholog i psihijatar, te oftalmolog i neuropsihijatar, odnosno da je zastupljena i oblast medicine rada, te da postoji mogućnost i zakazivanja pregleda kod lekara opšte prakse, tako da svi pacijenti imaju mogućnost da zakažu pregled i kod jednog od ovih stručnjaka, kao i kod nefrologa, dermatologa, gastroeneterologa i pedijatra, te endokrinologa i urologa.

U suštini, pregled kod lekara opšte prakse ima za cilj na prvom mestu upoznavanje pacijenta sa nadležnim doktorom, te eventualno upućivanje na dalje specijalističke preglede, a sa ciljem što boljeg i uspešnijeg lečenja.