Pregled pulmologa
Usluga

Pregled pulmologa

Najpre prevencijom, a zatim i dijagnostikom i lečenjem bolesti pluća i respiratornog sistema se bavi grana medicine, koja nosi naziv pulmologija.

Specijalista za plućne bolesti, odnosno pulmolog je lekar koji je po završetku Medicinskog fakulteta specijalizirao pulmologiju. Uloga pulmologa je vrlo značajna i obuhvata rad sa pacijentima koji imaju širok spektar stanja, kao što su primera radi astma, bronhitis, emfizem pluća i plućne fibroze, kao i plućni tumori, plućna hipertenzija, tuberkuloza i hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), te različite respiratorne infekcije.

U suštini, pulmologija je medicinska disciplina koja se fokusira na zdravlje respiratornog sistema, odnosno pluća i disajnih puteva. U središtu interesa pulmologa su stanja i bolesti koje utiču na disanje, bilo da se radi o akutnim infekcijama poput upale pluća i bronhitisa, hroničnim oboljenjima kao što su astma i hronična opstruktivna bolest pluća, odnosno HOBP, ili ozbiljnim stanjima poput raka pluća.

Ova grana medicine duboko je ukorenjena u kliničkoj praksi, ali takođe ima i široku interdisciplinarnu komponentu, budući da se prepliće sa drugim medicinskim specijalnostima, poput kardiologije (u oblasti pulmonalne hipertenzije), infektologije (u borbi protiv tuberkuloze i drugih infektivnih bolesti pluća), imunologije (u razumevanju astme i drugih inflamatornih stanja pluća), onkologije (u dijagnostici i lečenju karcinoma pluća) i mnogim drugima. Samim tim pulmologija ima ključnu ulogu u javnom zdravstvu.

Poremećaji disanja su među najčešćim razlozima za posetu lekaru i hospitalizaciju. Plućne bolesti predstavljaju značajan teret za zdravstvene sisteme širom sveta. Uzmimo za primer HOBP koji je trenutno četvrti vodeći uzrok smrti na svetskom nivou, dok je astma jedno od najrasprostranjenijih hroničnih oboljenja, sa procenjenih 300 miliona pogođenih ljudi širom sveta. Pored toga, zdravlje pluća je neraskidivo povezano sa sveobuhvatnim zdravljem i blagostanjem.

Problemi sa disanjem mogu uticati na kvalitet života, sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti, pa čak i mentalno zdravlje. Pulmologija, stoga ima ključnu ulogu u održavanju zdravlja stanovništva.

Lekar specijalista pulmologije je posvećen dijagnostici i lečenju plućnih bolesti i stanja. Pulmolozi mogu raditi u različitim kako u bolnicama i klinikama, tako isto i u istraživačkim laboratorijama. I upravo oni su ključni u pružanju visoko specijalizovane nege za pacijente sa plućnim bolestima, ali takođe igraju važnu ulogu u promociji zdravlja pluća, prevenciji bolesti i edukaciji pacijenata.

U "Sanitas klinik" u Jagodini je pacijentima na raspolaganju i pregled pulmologa. Posebno je važno da pacijenti blagovremeno izvrše zakazivanje ovog pregleda, što mogu učiniti na jedan od ponuđenih načina. Najpre u prostorijama same klinike, koje se nalaze u Jagodini, na adresi Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu. Uz to, dostupna je i opcija zakazivanja pregleda kod ovog stručnjaka elektronki i to na mejl adresu klinike info@sanitasklinik.com ili, ako nekome tako više odgovara, pregled pulomologa može zakazati telefonskim putem i to na brojeve telefona 060 035 00 86 i 035 82 000 18.

Kako izgleda pregled pulmologa?

U suštini, za pregled pulmologa nije neophodna neka naročita priprema, o čemu će prilikom zakazivanja svaki pacijent dobiti detaljne informacije od osoblja ove klinike. Pregled kod pulmologa uključuje niz specifičnih koraka kako bi se temeljno ocenilo stanje pacijentovih pluća i disajnih puteva.

Prva faza i ovog, kao i bilo kog medicinskog pregleda je prikupljanje detaljne medicinske istorije. Lekar će pacijentu tom prilikom postaviti niz pitanja o simptomima, trajanju simptoma, prethodnim bolestima i lečenju, životnom stilu, izloženosti štetnim faktorima poput duvanskog dima ili hemikalija, istoriji bolesti u porodici i o svemu ostalom što smatra relevantnim za uspostavljanje dijagnoze. Zahvaljujući tome će lekar specijalista pulmoloije moći da stvori širu sliku o stanju pacijenta.

Pulmolog će zatim izvršiti fizički pregled pacijenta, sa posebnim fokusom na grudni koš i disajni sistem. Koriste se različite tehnike poput inspekcije (gledanja), palpacije (dodirivanja), perkusije (tapkanja) i slušanja stetoskopom. Tom prilikom će pulmolog tražiti abnormalnosti kao što su cijanoza (plavičasta boja kože zbog nedostatka kiseonika), otoke na nogama, što može ukazivati na probleme sa srcem, deformacije grudnog koša, promene u zvucima disanja i druge.

Spirometrija je uobičajeni test plućne funkcije koji meri količinu vazduha koju osoba može da udahne i izdahne, kao i brzinu kojom se to može učiniti. Ovaj deo pregleda može otkriti prisustvo opstruktivnih bolesti (poput astme i HOBP) ili restriktivnih bolesti, kao što je recimo fibroza pluća.

Pored spirometrije, mogu se koristiti i drugi testovi kao što je merenje ukupnog kapaciteta pluća, DLCO odnosno difuzijski kapacitet pluća za ugljen - monoksid, test hoda i druge studije.

Rendgen grudnog koša ili kompjuterizovana tomografija (CT) pluća mogu biti neophodni za vizualizaciju strukture pluća i identifikaciju abnormalnosti kao što su tumori, ciste, fibroza, upale i ostale promene.

U nekim slučajevima, može biti potrebna direktna vizualizacija disajnih puteva koristeći bronhoskop. Zapravo je bronhoskopija naročito korisna za dijagnozu stanja kao što su rak pluća, tuberkuloza, upale ili prisustvo vode u plučima.

Svi ovi koraci deo su sveobuhvatne evaluacije pulmologa, a koji će tačno od njih biti preduzeti za konkretnog pacijenta zavisi od specifične situacije u kojoj se nalazi, kao i od simptoma i stanja svakoga od njih.

Posebno je važno napomenuti da većina ovih procedura nije bolna. Neki testovi, kao što je bronhoskopija, mogu izazvati nelagodnost, ali se obično koriste lokalni anestetici ili sedativi kako bi se osigurala udobnost pacijenta.