Pregled pulmologa sa spirometrijom
Usluga

Pregled pulmologa sa spirometrijom

Grana medicine koja nosi naziv pulmologija usredsređena je primarno na dijagnostiku, a potom i na lečenje bolesti koje utiču na respiratorni sistem, odnosno na organe koji uključuju pluća, bronhije i gornje disajne puteve. Takođe, pulmologija se bavi i prevencijom svih bolesti koje mogu da pogode respiratorni sistem.

U suštini, ova medicinska dsiciplina je fokusirana na širok spektar stanja, u koja spadaju, pored ostalih i oboljenja poput astme i emfizema, kao i plućna fibroza i plućna hipertenzija. Lekar specijalista pulmologije, to jest pulmolog, kao stručnjak u ovoj oblasti, posvećen je pomoći pacijentima da poboljšaju svoje disanje i generalno zdravlje pluća. Upravo ti stručnajci rade sa pacijentima svih starosti i sa različitim zdravstvenim izazovima.

Pacijenti mogu biti upućeni pulmologu od strane svog lekara opšte prakse ili drugih medicinskih stručnjaka zbog simptoma kao što su hronični kašalj, teškoće sa disanjem, neobične promene u disajnim obrascima ili uporne infekcije pluća. Pulmolozi koriste niz dijagnostičkih alata da bi bolje razumeli zdravstvene probleme svakog pacijenta.

A jedna od najčešćih metoda koju koriste je spirometrija, neinvazivan test koji meri koliko vazduha osoba može udahnuti i izdahnuti, kao i brzinu izdisanja. Ovi podaci omogućavaju pulmologu da identifikuje i proceni težinu različitih respiratornih stanja.

Ali pulmologija je više od samo uspostavljanja dijagnoze i tretmana. Pulmolozi se takođe angažuju u istraživanjima kako bi razvili nove metode lečenja za hronične i akutne respiratorne bolesti. Oni rade u tesnoj saradnji sa drugim stručnjacima iz različitih medicinskih disciplina, a kako bi pružili sveobuhvatnu negu pacijentima. Pregled pulmologa sa spirometrijom može biti stresan za mnoge pacijente, posebno za one koji se bore sa hroničnim bolestima. Međutim, sa dobrim razumevanjem onoga što može očekivati, pacijenti mogu da se pripreme i da se osećaju sigurnije.

Bitno je samo da svaki pacijent zakaže pregled pulmologa sa spirometrijom u "Sanitas klinik" u Jagodini. Svako može odabrati na koji način mu najviše odgovara da izvrši zakazivanje pregelda ovog stručnjaka, budući da su u ponudi tri opcije. Najpre je pacijentima na raspolaganju opcija zakazivanja pregelda u prostorijama klinike, odnosno na adresi Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu. Zatim je moguće da zakazivanje pregleda pulmologa izvrše putem mejl adrese klinike adrese info@sanitasklinik.com elektronskim putem, ali i telefonom, na brojeve 060 035 00 86 i 035 82 000 18.

Kako izgleda pregeld pulmologa?

Najpre bi trebalo informisati ukratko sve pacijente o tome šta je zapravo spirometrija i zbog čega je ta tehnika važna tokom pregelda.

Gotovo uobičajena i neinvazivna vrsta dijagnostičkog testa koji se koristi za procenu funkcije pluća, spirometrija je metoda koja se koristi za merenje količine vazduha koju osoba može udahnuti i izdahnuti, kao i za procenu brzine izdisanja. Ovaj test se obično koristi za otkrivanje, praćenje i upravljanje stanjima koja utiču na pluća, poput astme, hronične opstruktivne bolesti pluća ( HOBP ) ili cistične fibroze.

Tokom spirometrije pacijent sedi i nosi stezaljku za nos, kako bi na taj način bilo sprečeno da diše na nos. Zatim je potrebno da duboko udahne i snažno i brzo izdahne u deo, koji je povezan sa spirometrom. Ovaj postupak se obično ponavlja nekoliko puta da bi se osigurali tačni rezultati.

Nekoliko ključnih merenja se dobija tokom testa spirometrije, uključujući FVC ( Forsirani vitalni kapacitet ), što je zapravo najveća količina vazduha koju neko može forsirano da izdahne nakon najdubljeg udisaja, zatim FEV1 ( Forsirana ekspiratorna zapremina za 1 sekundu ), odnosno količina vazduha koju pacijent može forsirano da izdahne u toku prve sekunde prvog daha. Uz to će elkar imati informacije i o odnosu između FEV1 i FVC. Ta informacija mu pomaže u određivanju toga da li postoji opstruktivna bolest pluća, poput astme ili HOBP - a.

Rezultati spirometrije mogu pomoći lekaru da razume da li sposobnost disanja pacijenta spada u normalne opsege za njegovu dob, pol, visinu i težinu. Ako su rezultati ispod ovih normalnih opsega, to može ukazivati na prisustvo respiratornog stanja koje zahteva dalje ispitivanje ili tretman. Upravo na osnovu toga i na osnovu rezultata samog pregleda će lekar specijalista pulmologije moći i da uspostavi dijagnozu, te da preporuči pacijentu terapiju ili eventualno neki dodatni vid testiranja.