Pregled pulmologa + RTG pluća
Usluga

Pregled pulmologa + RTG pluća

Poznato je koliko je zdravlje pluća značajno za celokupan organizam. Samim tim značajna je i pulmologija, budući da je u pitanju jedna od grana medicine koja je u osnovi fokusirana na dijagnostikovanje različitih bolesti koje pogađaju pluća i respiratorni sistem, tako isto i na njihovo lečenje.

Kao medicinski specijalista, pulmolog može raditi sa pacijentima koji su se suočili sa različitim zdravstvenim problemima, uključujući astmu, hroničnu opstruktivnu bolest pluća ( HOBP ), plućnu fibrozu, plućnu hipertenziju, plućnu emboliju, tuberkulozu, rak pluća i mnoge druge. Upravo za te osobe je izuzetno važan pregled pulmologa, koji obično počinje razgovorom između lekara i pacijenta tokom kojeg se razmatraju simptomi pacijenta, medicinska istorija, životni stil i faktori rizika. Ova diskusija može biti ključna za uspostavljanje dijagnoze i planiranje daljeg tretmana.

Sledi mu fizički pregled, u okviru koga će pulmolog poslušati pluća pacijenta stetoskopom u potrazi za bilo kakvim neuobičajenim zvukovima, kao što su šištanje, hripanje, smanjenje zvuka disanja ili druge anomalije. Takođe, lekar može da pregleda i druge delove tela koji mogu biti povezani sa respiratornim problemima, kao što su prsti na rukama, ne bi li otkrio znake cijanoze ili "bubrenje" prstiju i usta i grlo, gde se mogu videti znaci eventualnih infekcija ili drugih problema koji mogu uticati na disanje.

Radiografija grudnog koša ili RTG pluća je vrsta slikovne dijagnostike koja koristi male količine zračenja da bi se dobile slike pluća, srca, kostiju grudnog koša, velikih krvnih sudova i dijafragme. U pitanju je jednostavna, neinvazivna i rutinska medicinska procedura. Lekari je koriste da bi videli unutrašnje strukture grudnog koša, uključujući pluća, srce, grudnu kost, ključnu kost, rebra i dijafragmu. Pomenuta tehnika podrazumeva korišćenje male doze jonizujućeg zračenja, kako bi stvorila slike koje lekarima mogu pomoći u dijagnostikovanju određenih stanja.

Vrlo često je radiografija pluća prvi korak u dijagnostikovanju problema sa respiratornim sistemom. Neki od razloga za obavljanje RTG pluća uključuju kako dijagnostikovanje ili praćenje respiratornih bolesti kao što su pneumonija, tuberkuloza, plućna fibroza, rak pluća i emfizem, zatim otkrivanje abnormalnosti srca, kao što su uvećanje srca ili problemi sa srcanim zaliscima. Isto tako se može koristiti i za praćenje promena u plućima kod ljudi sa hroničnim plućnim bolestima, ali i kada je potrebna procena simptoma kao što su kašalj, bol u grudima, kratkoća daha ili groznica. Provera postavljenog medicinskog uređaja, kao što je pejsmejker ili endotrahealna cev je još jedan od razloga za RTG pluća, a taj pregled se vrši i u slučaju povrede, za procenu štete na plućima i okolnim strukturama.

Od pacijenta se zahteva da najpre zakaže pregled pulmologa + RTG pluća, što može učiniti u "Sanitas Klinik" u Jagodini. U ulici Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu smeštene su prostorije te medicinske ustanove i pacijentima je na raspolaganju mogućnost da pregled zakažu direktno na pomenutoj adresi. U slučaju da im tako više odgovara, pomenuti pregled mogu zakazati i elektronski, kojom prilikom bi trebalo da na mejl adresu info@sanitasklinik.com pošalju sve potrebne informacije. Pored svega toga, dostupna je i opcija zakazivanja pregleda telefonom i to na brojeve 060 035 00 86 i 035 82 000 18.

Kako izgleda pregled pulmologa + RTG pluća?

Kao i svaki pregled kod elkara specijaliste za određenu oblast, tako isto i pregled pulmologa počinje uzimanjem anamneze, kojom prilikom ovaj stručnjak dobija saznanja o simptomima sa kojima se apcijent susreo, ali i o njegovoj medicinskoj istoriji i životnim navikama, te nastoji da pribavi sve informacije koje su mu potrebne za uspostavljanje dijagnoze.

U zavisnosti od svih tih informacija će lekar proceniti koji je naredni korak neophodan tokom pregleda.

Kada je u pitanju RTG pluća, pacijent će biti zamoljen da skine odeću sa gornjeg dela tela i da nosi bolnički ogrtač. Sve metalne predmete, uključujući nakit, treba ukloniti jer mogu ometati slike.

Proces RTG pluća je brz i bezbolan. Pacijent će biti postavljen ispred mašine za RTG, obično stojeći, a tehničar će namestiti aparat prema pacijentovim grudima. Pacijentu će biti zatraženo da duboko udahne i zadrži dah dok se slika snima, što obično traje samo nekoliko sekundi. Možda će biti potrebne slike sa više strana, pa će se možda od pacijenta tražiti da promeni položaj, da stane sa strane ili da leži na stolu za snimanje.

Iako RTG pluća koristi jonizujuće zračenje, doza koja se koristi je obično vrlo niska, a rizik od bilo kakve štete je minimalan. Nakon snimanja, slike se šalju radiologu, koji će ih pregledati i izraditi izveštaj za lekara koji je zahtevaoo RTG. Rezultati su obično dostupni u roku od nekoliko dana, mada u hitnim slučajevima mogu biti dostupni i za nekoliko minuta.

Posebno je važno razumeti da, iako RTG pluća može otkriti mnoge probleme, neke bolesti i stanja mogu ostati neotkriveni. U nekim slučajevima, možda će biti potrebni dodatni testovi, kao što su kompjuterizovana tomografija (CT) ili magnetna rezonanca (MRI) za detaljniju analizu.

A nakon RTG snimka, pulmolog će možda preporučiti dodatne testove. Spirometrija je jedan od najčešćih i meri koliko vazduha može pacijent da udahne i izdahne, kao i brzinu kojom može da izdahne vazduh. Ovo može biti korisno za dijagnozu i praćenje stanja kao što su astma i HOBP. Isto tako, p pulmolog može preporučiti i merenje difuznog kapaciteta pluća za ugljen monoksid (DLCO), koja procenjuje koliko efikasno pluća prenose kiseonik iz alveola u krv.

Na osnovu svih ovih informacija, pulmolog će izraditi individualizovani plan lečenja, što može i vrlo često uključuje razne medikamente, zatim promene načina života, fizikalnu terapiju za poboljšanje kapaciteta pluća i u određenim slučajevima, hirurške procedure.