Sistematski pregledi za žene i muškarce
Usluga

Sistematski pregledi za žene i muškarce

U očuvanju zdravlja i žena i muškaraca ključnu ulogu imaju životne navike, ali i sistematski pregledi, kojima treba pristupati u određenom vremenskom periodu. Upravo zahvaljujući takvim pregledima, koji su dostupni u okviru „Sanitas klinik“ u Jagodini, i žene i muškarci određene životne dobi imaju mogućnost za rano prepoznavanje potencijalnih zdravstvenih problema, što će doprineti ne samo pravovremenom liječenju, nego i prevenciji potencijalno ozbiljnih bolesti.

Pripadnice nežnijeg pola će biti podvrgnute najpre specijalističkim ginekološkim pregledima, sa ciljem praćenja njihovog reproduktivnog zdravlja na prvom mestu, što u osnovi podrazumeva kako specijalistički ginekološki pregled sa kolposkopijom i Papanikolau testom, te ginekološkim ultrazvukom, tako isto i ultrazvučni pregled dojki.

Takođe je važno i da dame u okviru namenskog sistematskog pregleda za žene izvrše i laboratorijske analize krvi i urina, s tim što takvi pregledi obično uključuju i pregled interniste, te spirometriju i ultrazvučni pregled gornjeg abdomean, kao i pregled oftalmologa, sa ciljem kontrole stanja očiju i vida.

Što se pripadnika jačeg pola tiče, fokus takvih pregleda je mahom na stanje srca i krvnih sudova, ali i prostate, a sve sa ciljem blagovremenog prepoznavanja potencijalnih rizika, koji mogu da dovedu do razvoja ozbiljnih oboljenja, kao što su rak prostate ili različite bolesti organa kardio - vaskularnog sistema. Takođe je važno napomenuti i to da sistematski pregledi za muškarce uključuju i PSA i to isključivo za pripadnike jačeg pola koji su stariji od 40 godina, te pregled interniste uz EKG. Podrazumeva se da bi trebalo da prekontrolišu i vid, te stanje očiju, tako da sistematski pregled za muškarce podrazumeva i pregled lekara specijaliste oftalmologije, kao i spirometriju. Akcenat ovih pregelda je svakako stavljen na pregled urologa i ultrazvuk prostate.

Imajte na umu da redovni sistematski pregledi igraju izuzetno značajnu ulogu u brizi o zdravlju, te i ženama i muškarcima pružaju mogućnost da imaju mnogo veće šanse za bolje zdravlje i kvalitetniji život.

Redovni sistematski pregledi za žene uključuju sledeće laboratorijske analize:

 • kvalitativni pregled urina sa sedimentom,
 • kompletna krvna slika (Er, Le, Hb, Hct, Le formula),
 • sedimentacija,
 • glukoza,
 • AST,
 • ALT,
 • urea,
 • kreatinin,
 • trigliceridi,
 • gvožđe
 • holesterol (ukupni holesterol, HDL, LDL)

Takođe, sistematski pregledi za dame u „Sanitas klinik“ uključuju i:

 • Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena
 • Pregled interniste sa EKG-om
 • Oftаlmоlоški prеglеd očiju i vida
 • Spirometrija
 • Ginеkоlоški prеglеd (kоlpоskоpiјa, ultrazvučni ginekološki pregled, Papanikolau test, VS, UZ pregled dojki)
 • Završni pregled i zaklјučivanje

Sistematski pregledi za muškarce u „Sanitas klinik“ uključuju sledeće laboratorijske analize:

 • kvalitativni pregled urina sa sedimentom,
 • kompletna krvna slika (Er, Le, Hb, Hct, Le formula),
 • sedimentacija,
 • glukoza,
 • AST,
 • ALT,
 • urea,
 • kreatinin,
 • trigliceridi,
 • gvožđe
 • holesterol (ukupni holesterol, HDL, LDL)

Izuzev pomenutih analiza, sistematski pregledi za muškarce uključuju i:

 • PSA - samo zа muškаrcе stаriје оd 40 gоdinа
 • Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena
 • Pregled interniste sa EKG-om
 • Oftаlmоlоški prеglеd očiju i vida
 • Spirometrija
 • Pregled urologa i ultrazvuk prostate
 • Završni pregled i zaklјučivanje