Hematologija
Usluga

Hematologija

Ass. dr sci. med. Željko Todorović

Ass. dr sci. med. Željko Todorović

Specijalista interne medicine

Oblast odnosno grana medicine posvećena krvnim poremećajima, hematologija je možda manje poznata široj javnosti u odnosu na druge grane medicine, iako je fascinantno područje koje se bavi proučavanjem krvi, krvotvornih organa i bolesti krvi. Njena uloga je ključna u razumevanju toga kako krv funkcioniše, kao i u dijagnostikovanju i lečenju poremećaja povezanih sa krvlju.

Dok je krv sama po sebi složena tečnost koja putuje kroz naše telo, njen značaj u održavanju života ne može se dovoljno naglasiti. Hematologija pokušava da razotkrije tajne koje se kriju unutar ovog vitalnog sistema.

Iako se možda hematologija može činiti kao uzana specijalnost, njen doprinos razumevanju ljudske fiziologije i lečenju bolesti je nemerljiv. Kroz kombinaciju sofisticirane dijagnostike, inovativnih terapija i multidisciplinarnog pristupa, hematologija nastavlja da menja živote pacijenata svuda u svetu.

Kroz istoriju, krv je često bila predmet fascinacije, mistike i medicinskog istraživanja. Drevni Egipćani povezivali su krv sa vitalnošću i dušom. I dok su Stari Grci pokušavali da razumeju ulogu krvi u ljudskom telu, moderna hematologija se razvijala paralelno sa napretkom u oblastima mikroskopije, biohemije i genetike.

Krv je kompleksna supstanca koja se sastoji od različitih komponenti: crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca, trombocita i plazme. Svaka od ovih komponenti ima svoju jedinstvenu ulogu u telu, od prenosa kiseonika i hranljivih materija do borbe protiv infekcija. Crvena krvna zrnca ili eritrociti nose kiseonik iz pluća do svih delova tela i odnose ugljen - dioksid nazad do pluća. Njihova jedinstvena bikonkavna forma omogućava im da maksimiziraju kapacitet prenošenja kiseonika. Bela krvna zrnca ili leukociti su ključni igrači u imunološkom odgovoru tela. Postoji pet glavnih tipova leukocita, svaki sa specifičnom funkcijom u borbi protiv infekcija. Trombociti, takođe poznati i kao pločice su esencijalni za proces koagulacije. A te male ćelije se grupišu kako bi formirale čepove koji zaustavljaju krvarenje. Plazma je tečna komponenta krvi koja sadrži vodu, soli i enzime, te koja prenosi hormone, vitamine, otpadne materije i druge ćelije.

Postoji niz poremećaja i bolesti koje mogu uticati na krv i krvotvorne organe, a kojima se upravo hetamologija kao nauka bavi. Anemije su poremećaji koji rezultiraju smanjenim brojem crvenih krvnih zrnaca ili hemoglobina, uzrokujući simptome poput umora i bledila. Zatim leukemija, koja je maligni poremećaji belih krvnih zrnaca koji se razvijaju u koštanoj srži. U oboljenja krvi spadaju i limfomi, odnosno tumori limfnog sistema, koji je deo imunološkog sistema. Takođe se javljaju i koagulopatije, odnosno poremećaji koji utiču na sposobnost krvi da se zgrušava, kao što je hemofilija. Tromboze su stanja gde se krv zgrušava na mestima gde ne bi trebalo, što može dovesti do začepljenja krvnih sudova.

Hematolozi koriste niz dijagnostičkih alata da bi identifikovali bolesti krvi. Kompletna krvna slika je osnovni test koji pruža informacije o broju i vrsti krvnih ćelija. Biopsija koštane srži, sa druge strane, omogućava lekarima da uzmu uzorak ćelija iz koštane srži radi ispitivanja. Citogenetske analize se koriste za prepoznavanje genetskih promena u ćelijama.

Za pravilnu dijagnozu hematoloških poremećaja potrebna je serija složenih testova, koji uključuju, ali nisu ograničeni na, kompletnu krvnu sliku, koagulacione testove, biopsiju koštane srži i citogenetske analize. Zapravo će lekar specijalista hematologije na osnovu procene stanja pacijenta predložiti i odgovarajuće analize.

Lecenje hematoloških poremećaja zavisi od specifične bolesti, ali može uključivati hemoterapiju, radioterapiju, ciljanu terapiju, transplantaciju koštane srži ili čak genetsko lečenje. Mnoge hematološke bolesti su hronične, pa se terapija može fokusirati na upravljanje simptomima i poboljšanje kvaliteta života.

Moderna hematologija koristi se nizom alatki za dijagnostikovanje, kao što su mikroskopija, koja pruža mogućnost lekarima da vizuelno pregledaju uzorke krvi i identifikuju abnormalne ćelije. Potom citometrija protoka, što je tehnika koja omogućava brzo brojanje i sortiranje krvnih ćelija na osnovu njihove veličine, oblika i prisustva određenih molekula na površini, kao i genetsko testiranje, koje omogućava identifikaciju naslednih poremećaja krvi i potencijalnih mutacija.

Način lečenja će zavisiti od specifične bolesti, pa se tako hemoterapija često koristi za lečenje kancerskih bolesti krvi, dok je transfuzija krvi postupak u okviru koga se pacijentu daje donorova krv. U nekim slučajevima, bolesnikova koštana srž se zamenjuje zdravom donorovom sržju, što je transplantacija koštane srži.

Koji se od svih tretmana i terapija biti preporučen od strane nadležnog hematologa svakako najviše zavisi od stanja u kome se pacijent nalazi.