Pregled reumatologa
Usluga

Pregled reumatologa

U osnovi, reumatologija kao nauka, koja je jedna od grada medicine, tačnije podoblast interne medicine, bavi se proučavanjem, ali i dijagnostikom i lečenjem različitih oboljenja koja pogađaju mišićno - zglobni sistem organizma. Neke od tih bolesti su recimo artritis i autoimune bolesti. Takva oboljenja i te kako mogu uticati na zglobove, mišiće, vezivno tkivo i kosti, izazivajući prateće simptome kao što su bol, oticanje, ukočenost i umor.

Reumatolog je lekar koji je specijalizirao ovu oblast i koji je dobro upućen u same bolesti, koje pohađaju koštano - mišićni sistem, te u simptome koje izazivaju i način lečenja.

Vrlo kompleksne, reumatske bolesti su vodeći uzrok invaliditeta u mnogim zemljama širom sveta, te utiču na milione ljudi svih starosnih grupa. One mogu značajno umanjiti kvalitet života pacijenata, ograničavajući njihovu sposobnost za svakodnevne aktivnosti poput hodanja, penjanja uz stepenice, kuvanja, pa čak i obavljanja lične higijene. Bez adekvatnog lečenja, reumatske bolesti mogu dovesti do trajnih oštećenja zglobova i organa, što može rezultirati hroničnom boli, invaliditetom i skraćenjem života.

Budući da je reumatolog osposobljen da prepozna i dijagnostikuje reumatske bolesti, često u ranim fazama kada su simptomi možda nejasni ili kada su rezultati rutinskih laboratorijskih testova normalni, to je njegova uloga ključna u lečenju. Reumatolozi koriste niz dijagnostičkih alata, uključujući detaljno medicinsko ispitivanje, fizikalni pregled i specijalizovane laboratorijske i slikovne testove, kako bi uspostavili dijagnozu i predložili plan lečenja konkretnom pacijentu.

Vrlo često reumatolozi rade u timovima sa drugim lekarima i zdravstvenim radnicima, uključujući fizioterapeute, terapeute za rad, psihologe i socijalne radnike, kako bi pružili sveobuhvatnu brigu za pacijente. Oni takođe igraju ključnu ulogu u vođenju istraživanja kako bi se poboljšala razumevanje reumatskih bolesti i razvila nova i efikasnija terapija.

U "Sanitas klinik" u Jagodini pacijenti mogu zakazati pregled reumatologa, kada za time imaju potrebu. Izuzev mogućnosti da to učine, na prvom spratu, u ulici Kralja Petra Prvog broj 4, gde se nalaze prostorije ove emdicinske ustanove, takođe mogu iskoristiti i druge opcije koje su u ponudi. U tom smislu zakazivanje pregleda reumatologa mogu izvršiti preko mejl adrese klinike info@sanitasklinik.com i to elektronski, kao i telefonom na brojeve 060 035 00 86 i 035 82 000 18.

Kako izgleda pregled reumatologa?

Pregled reumatologa je ključan za ljude sa simptomima koji mogu ukazivati na reumatsku ili autoimunu bolest. Kroz detaljnu evaluaciju, reumatolog može identifikovati problem i započeti odgovarajući tretman, često pre nego što se bolest ozbiljno pogorša. Ako se bolest ranije prepozna i lečenje započne na vreme, veća je šansa za uspešan ishod. Iz tog razloga, važno je da se osobe sa simptomima kao što su dugotrajni bolovi u zglobovima, oticanje, ukočenost, umor ili neobjašnjivi slični simptomi, konsultuju sa reumatologom.

Obično se pregled reumatologa sastoji od nekoliko segmenata. Na samom početku će lekar specijalista reumatologije obaviti detaljan razgovor sa pacijentom, tokom kojeg će prikupljati informacije o trenutnim simptomima pacijenta, istoriji bolesti, istoriji bolesti u porodici i načinu života pacijenta, te njegovim navikama. Upravo taj segment pregleda može biti od suštinskog značaja za razumevanje ukupnog zdravstvenog stanja pacijenta i usmeravanje daljeg procesa dijagnostike.

Po završetku razgovora, sledi fizički pregled. A taj segment se može razlikovati u zavisnosti od simptoma pacijenta, ali će obično uključivati pregled zglobova, kože, očiju, srca i pluća, jer reumatske bolesti često mogu uticati na ove delove tela. Reumatolog će proveravati znakove upale, otoka, crvenila, bolova ili deformiteta u zglobovima i mišićima.

U zavisnosti od nalaza tokom fizičkog pregleda, reumatolog može da preporuči dalje testove, kao što su laboratorijski testovi krvi ili urina, radiografski snimci, ultrazvuk, CT ili MRI. Ti testovi mogu pomoći u otkrivanju određenih markera upale ili oštećenja zglobova, ali i drugih tkiva. Laboratorijski testovi krvi mogu identifikovati prisustvo određenih antitela koja često mogu ukazivati na oboljenja kao što su recimo reumatoidni artritis, sistemski lupus i druge. Testovi urina mogu pomoći u dijagnozi određenih sistemskih bolesti kao što je lupus. Radiografski snimci, ultrazvuk, CT i MRI mogu pružiti detaljne slike zglobova i okolnih tkiva, što može pomoći u identifikovanju oštećenja ili abnormalnosti koje mogu biti povezane sa reumatskom bolesti.

Nakon što su svi rezultati testova prikupljeni i analizirani, reumatolog će uspostaviti dijagnozu i izraditi plan lečenja. Plan lečenja će biti prilagođen specifičnim potrebama pacijenta i može uključivati lekove, promene u načinu života, fizikalnu terapiju i redovne posete reumatologu radi praćenja.

Ne treba zaboraviti da poseta reumatologu može biti vrlo detaljna i sveobuhvatna, ali je ključna za postavljanje tačne dijagnoze i započinjanje efikasnog plana lečenja. Sa pravom brigom i lečenjem, većina ljudi sa reumatskim bolestima može da postigne značajno poboljšanje kvaliteta života.