Biografija

dr Gordana Mladenović

Rođena 2. februara 1961. u Lazarevcu, diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1986. i započela svoju radnu misiju u Zdravstvenom centru Pomoravlje iste godine.

Kroz specijalizaciju iz opšte medicine 1994. do subspecijalizacije iz reumatologije 2001. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, svaki korak bio je prilika za učenje i rast. Danas, kao reumatolog u Opštoj bolnici u Ćupriji, dr Mladenović nastavlja posvećeno pružati brigu pacijentima i visokokvalitetnu zdravstvenu negu.

Kao Nacelnik Službe Produžene nege i lečenja sa fizikalnom medicinom i rehabilitacijom, kao i član tima za palijativno zbrinjavanje, ona zajedno sa svojim timom radi ka boljoj budućnosti.

Deljenjem svog znanja kao saradnik u praktičnoj nastavi na Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji, dr Gordana Mladenović se raduje budućim izazovima. Njena predanost medicini ogleda se i u više objavljenih stručnih radova u časopisu "Acta reumatologica Belgradensia".